Maria

Centraal Azië

‘Maria’ was werkzaam in Centraal Azië als arts. Zij zat in een gebied waar het vaak niet veilig was. Ze heeft in de periode dat ze daar werkte, meerdere taken gehad. ‘Maria’ en haar team maakten verschil door te laten zien dat zij niet alleen voor hun eigen veiligheid zorgden, maar ook anderen daarin meenamen. Hierdoor was er een opening om te kunnen vertellen over de liefde die Jezus ook voor hun heeft. 

Sinds  begin 2016 woont ‘Maria’ weer in Nederland.

Hans & Aisha Oosterlo

Sierra Leone

Hans heeft een groot hart voor de bevolking op het platteland van Sierra Leone. Door zijn lange aanwezigheid, is hij als geen ander bekend met de problemen van dit land en hun achtergronden. Hans luisterde en gaf raad, door middel van een woord van geestelijke bemoediging en gebed.

Aisha gaf en organiseerde lees- en schrijfonderwijs aan volwassenen, zodat zij zelf de Bijbel kunnen lezen. Daarnaast heeft zij een hart voor vrouwen die alleen zijn komen te staan. Er is voor hun een weduwenhuis gebouwd, zodat deze vrouwen elkaar kunnen ondersteunen.

Hans en Aisha zijn eind 2015 met pensioen gegaan en daarmee zijn de laatste zendelingen van de organisatie van waaruit zij zijn vertrokken, gestopt. Maar op het werk dat zij hebben opgezet zal worden voortgebouwd door de lokale gemeenten.

Guus en Janny Bringsken

Brazilië

Guus en Janny Bringsken hebben 60 jaar lang gewerkt als zendelingen in Fila Bela, Brazilië. Daar verkondigden zij het evangelie van Jezus Christus en boden ze praktische hulp. Onder hun leiding werden 8 gemeenten gesticht en bouwden zijn kerken, een school, een steenfabriek, een ziekenhuis en 3 gezondheidscentra. Guus en Janny zijn 2 hartverwarmende christenen die hebben geleerd om in alles volledig op God te vertrouwen.

Om gezondheidsredenen zijn Guus en Janny in 2013 teruggekomen naar Nederland. Op 14 april 2016 is Guus Bringsken thuisgehaald door de Heer.

Janny is later dat jaar een paar maanden in Brazilië geweest, waar ze haar kinderen en de vele Braziliaanse werkers heeft bezocht. Gods werk gaat door!

Cama zending

Jordanië

Anne-Willemijn van der Zeeuw heeft in februari 2017 een reis naar Jordanië gemaakt. De reis ging uit van st CAMA, een christelijke organisatie. Vanuit Nederland gingen ze met een groep van tien personen. Als gevolg van de (burger)oorlog in Syrië, zijn er vanaf 2011 miljoenen inwoners gevlucht uit hun woonplaats. Een groot deel verblijft nog in Syrië, maar ook ongeveer 4 miljoen zijn uitgeweken naar de buurlanden (Turkije, Libanon en Jordanië). In Jordanië zijn er naar schatting meer dan 1,4 miljoen vluchtelingen. Een deel van de vluchtelingen verblijft in een vluchtelingenkamp, maar de meesten zijn terecht gekomen in één van de vele steden in Jordanië. In een stad in het noorden is er een kleine CAMA-gemeente die zich het lot aantrok van de vele vluchtelingen. Ze hebben besloten hen te gaan helpen. In de eerste instantie zijn ze begonnen met het verstrekken van noodpakketten aan nieuwe vluchtelingen – door de kerk het “welkomstpakket” genoemd. Inmiddels hebben meer dan 5.000 voornamelijk moslimgezinnen zo’n welkomstpakket ontvangen. Daarnaast bleek er behoefte te zijn aan bezoek. Vrijwilligers uit de kerk bezoeken nu regelmatig ongeveer 300 gezinnen. Tijdens zo’n bezoek is er ruimte voor gesprek en het opbouwen van een (veilige) relatie. Vaak wordt een bezoek afgesloten met gebed voor de noden in het gezin. Doordat er een tekort is aan onderwijs voor de vele kinderen, is de kerk ook begonnen met het geven van onderwijs. Naast de gebruikelijke lessen van taal en rekenen is er ook ruimte voor het verwerken van de vaak traumatische gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt. Ook is de kerk gestart met cursussen voor mannen en vrouwen om hen te ontwikkelen. De kerk mag op deze wijze een wezenlijke bijdrage leveren aan de noden van de vluchtelingen. Naast een aantal vaste vrijwilligers bestaande uit gemeenteleden en buitenlandse werkers, komen er ook regelmatig groepen uit verschillende landen om voor korte termijn deze vaste vrijwilligers te ondersteunen. Als groep uit Nederland gingen wij meedraaien met het programma van de kerk. We gingen onder anderen samen met de vaste vrijwilligers huisbezoeken afleggen. Vaak was er de mogelijkheid om het Woord te delen en om te bidden voor het gezin. Daarnaast hebben we welkomstpakketten uitgedeeld onder de nieuwe vluchtelingen.

Riet (Medair)

Congo

Riët is werkzaam geweest in Congo via stichting Medair. Zij bieden medische hulp aan de meest kwetsbaren. Daarnaast zijn ze bezig met het verbeteren van de infrastructuur, door bruggen te bouwen. In het gebied waar Riët werkte, waren rebellengroepen actief, dus het was er lang niet altijd veilig.

Riët is inmiddels terug in Nederland.

de passie

gain

Middelbare school De Passie te Wierden gaat in samenwerking met Stichting Gain met hun leerlingen op maatschappelijke stage naar Roemenië. Een aantal jeugdigen van onze gemeente –  die op de Passie op school zaten – hebben hier aan deelgenomen. Door middel van acties heeft de gemeente hun ondersteund.