Stichting Augistin

Roemenië

De Roemenië werkgroep bestond uit 11 personen en kwam iedere maand bij elkaar om te vergaderen. Zij hielpen de gemeente in Soimus, een dorp van ca. 150 woningen. Zij gingen tenminste één maal per jaar naar Roemenië om de gemeente daar te helpen bij het kinderwerk, om brood uit te delen aan de inwoners van Soimus, mensen te bezoeken te bemoedigen, enz.

Ook hebben ze een project opgestart, waarbij tijdens de wintermaanden voedselpakketten worden uitgedeeld aan arme gezinnen.

De werkgroep hield door het jaar heen verschillende acties om geld in te zamelen voor Roemenië, zoals: bloemenverkoop, op de braderie staan, een maaltijd verzorgen, enz.

Stichting Cubamigos

Cuba

Op Cuba  komen veel  christenen van de evangelische- en pinksterkerken samen in huiskerkjes. Deze kerkjes worden veelal gesticht door een lokale zendeling, die in een plaats een zendingspost begint. Aanvankelijk komen de gelovigen bijeen in een kleine huiskamer of in de buitenlucht onder een afdak. Als er meer mensen de bijeenkomsten gaan bezoeken ontstaat er behoefte aan een grotere en betere ruimte voor een kerkje. Voor nieuwbouw van een kerkje op Cuba wordt geen toestemming verleend. Daarom wordt vaak gezocht naar een groter huis of een bestaand gebouw, waar het huiskerkje in gevestigd kan worden. 

Wij ondersteunen drie voorgangers zodat zij zich bezig kunnen houden met het stichten van nieuwe huiskerkjes, tevens helpen wij hen door hen o.a. medicijnen en gebruikte brillen te sturen. St. SDOK in samenwerking met St. Cubamigos ondersteunt in totaal zo’n honderd voorgangers op Cuba met hun werk in de gemeenten. 

Jeanette Mulder

Uganda

Mission Uganda is in 2004 gestart als een persoonlijk initiatief van Geert en Hermien Doldersum. Vanaf 2005 kreeg Mission Uganda een jaarlijks wederkerend karakter, met als hoofdactiviteit jeugd- en straat evangelisatie op Highschools, Colleges en Universiteiten, maar ook in de dorpen en steden van Oeganda. Deze activiteiten gebeuren vooral in het oosten van Oeganda. Met name in het Pallisa District zijn al vele scholen bezocht en hebben vele jongeren gehoord over de liefde van de Here Jezus. In de afgelopen jaren zijn vele jongeren (veel moslim jongeren) en ouderen tot geloof gekomen.

Langzamerhand heeft Mission Uganda zich uitgebreid door verschillende projecten te starten die voor met name de lokale bevolking van Gogonyo (sub-county in het Pallisa District) worden georganiseerd en is nu erkend door de overheid van Oeganda. Projecten die er op gericht zijn, om naast het geestelijke aspect, ook verandering te brengen in de leefomstandigheden van de bewoners van dit afgelegen gebied in het oosten van Oeganda.

 

In 2009 is er een medisch centrum gebouwd en in de loop van de jaren zijn er diverse projecten opgestart:

  • Asianut/Grace project
  • Oogkliniek & het aanmeten en de uitgifte van brillen
  • Malaria Preventie & Bescherming project
  • Het schoolpakketje
  • Het menstruatiepakketje

Inmiddels zijn er meerdere gemeenteleden betrokken (geweest) bij dit zendingsproject.

Albert & Esther Knoester

Israel

Esther en Albert Knoester weten zich al jaren verbonden met het land Israël. Via de CAMA (Christian and Missionary Alliance), een zendingsorganisatie die werkt in meer dan 50 landen, is hun verlangen omgezet in werkelijkheid. In dienst van de Messiaanse gemeenten mogen zij als consulenten/gemeentewerkers gestalte geven aan de Bijbelse roeping dienstbaar te zijn aan het Joodse volk en de opdracht handen en voeten te gaan geven om Israël te troosten (Jes. 40). Vanaf mei 2008 hebben Albert en Esther in Jeruzalem gewoond waar zij een taalstudie Hebreeuws volgden. In juni 2010 zijn ze verhuisd naar Dimona in de Negev-woestijn waar zij gemeente-stichtend werk doen. Dimona is een plaats van 30.000 inwoners maar er is nog geen enkele christelijke gemeente. Ze zijn begonnen met een kleine bijbelkring aan huis die gestaag groeit en wekelijks samenkomt. Hun verlangen is dat ervanuit hun huis een gemeente zal mogen ontstaan. In Beersheva hopen Albert en Esther binnenkort een Bijbels museum te gaan openen. De bedoeling is, dat mensen die het museum bezoeken een gratis Bijbel (Oud-en Nieuw Testament) aangeboden krijgen in hun eigen taal. 

Sinds 2015 is Albert tevens als oudste aangenomen door de Evangelische Messiaanse gemeente in Beersheva, waar hij al geruime tijd regelmatig werd gevraagd om te spreken tijdens de bijeenkomsten op de Sabbat. Onze gemeente ondersteunt Albert en Esther en hebben hen een avondmaal set mogen schenken. Vanuit de zendingswerkgroep is er van tijd tot tijd contact met hen. Wanneer ze in Nederland zijn komen ze af en toe iets vertellen in onze gemeente over het werk dat zij doen.