De zendingwerkgroep

Jaren geleden zijn we als Zendingswerkgroep al begonnen om zendingswerkers te helpen door voor hen te bidden en hen financieel te ondersteunen. De Zendingswerkgroep bestaat uit een zo’n zeven mensen, die  maandelijks bij elkaar komen om te vergaderen en te bidden voor de mensen op het zendingsveld. Twee of drie keer per jaar wordt er in de gemeente een zendingsdienst gehouden, waarvoor zendelingen uitgenodigd worden, die iets kunnen vertellen over hun werk, zodat we als gemeente weten welk zendingswerk wij ondersteunen. Informatie over de zendelingen is ook te vinden in de witte kast in de hal, voor de ingang van de kerkzaal. Folders, nieuwsbrieven en verdere info mag meegenomen worden!

Maandelijks wordt er een collecte gehouden voor het zendingswerk. De zendingsgelden die binnenkomen vanuit de collectes en giften worden voor veel doeleinden gebruikt: voor de werkers op het zendingsveld, maar ook voor hulporganisaties e.d.
Ook wordt er één keer in de drie maanden tijdens de wekelijkse bidstond op zaterdagavond in het bijzonder voor de zendelingen gebeden.

Hieronder vindt u een overzicht van de zendings- en hulporganisaties die wij ondersteunen.

Jezus Messias!

“Deze filmpjes zijn gemaakt op basis van het stripboek  “Jezus Messias” van Willem de Vink. Henk Dokter is degene, die hier animaties van maakt in zoveel mogelijk talen om zo ook zoveel mogelijk mensen wereldwijd te bereiken. Een evangelisch zendingsproject.”