De zendingwerkgroep

Jaren geleden zijn we als Zendingswerkgroep al begonnen om zendingswerkers te helpen door voor hen te bidden en hen financieel te ondersteunen. De Zendingswerkgroep bestaat uit zes mensen, die  maandelijks bij elkaar komen om te vergaderen en te bidden voor de mensen op het zendingsveld. Twee of drie keer per jaar wordt er in de gemeente een zendingsdienst gehouden, waarvoor zendelingen uitgenodigd worden, die iets kunnen vertellen over hun werk, zodat we als gemeente weten welk zendingswerk wij ondersteunen. Informatie over de zendelingen is ook te vinden in de witte kast in de hal, voor de ingang van de kerkzaal. Folders, nieuwsbrieven en verdere info mag meegenomen worden!

Maandelijks wordt er een collecte gehouden voor het zendingswerk. De zendingsgelden die binnenkomen vanuit de collectes en giften worden voor veel doeleinden gebruikt: voor de werkers op het zendingsveld, maar ook voor hulporganisaties e.d.
Ook wordt er één keer in de drie maanden tijdens de wekelijkse bidstond op zaterdagavond in het bijzonder voor de zendelingen gebeden.

Hieronder vindt u een overzicht van de zendings- en hulporganisaties die wij ondersteunen.

Andere organisaties die we ondersteunen:

mission Uganda
Manna
Jemima
Christenen voor Israël (noodactie Oekraïne, voedselpakketten)
Hoop voor Albanië
Leprazending
St. Antwoord
St. Mensenkinderen
St. Heilbode

Verjaardagsfonds

De ouderen onder ons kennen het: in de week van je verjaardag kreeg je een kaartje aangereikt met de hartelijke felicitaties en daarbij een envelopje dat je dan, gevuld met een blijk van dankbaarheid voor een nieuw levensjaar, weer mocht inleveren. De opbrengst van dit fonds werd bestemd aan zendingsdoelen. De zakjes werden vervangen door een doorlopende machtiging of een spontane gift.

Als zendingswerkgroep willen we dit fonds weer opnieuw onder de aandacht brengen en ook graag promoten aan de nieuwe gemeenteleden, die van het bestaan vast niet op de hoogte zijn. De opbrengst wordt verdeeld onder zendingsprojecten door en voor leden die projecten ondersteunen vanuit onze gemeente.

Achterin de gemeentestem is een machtigingsformulier afgedrukt, dat je ingevuld in de collectezak kunt deponeren.