Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de
vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. 

Gevlucht. Er zijn veel vluchtelingen in ons land. Gevlucht uit een oorlogssituatie, uitzichtloosheid, chaos of onderdrukking. Ontheemd komen ze hier. In onzekerheid wachten ze of ze mogen blijven.

Gezien. Een vluchteling verlangt ernaar om gezien te worden.
Niet als een nummer, of als bedreiging van onze cultuur. Maar gewoon als een
persoon. God ziet de vluchteling en wil dat wij met Zijn ogen naar hem kijken.

Geliefd. Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden. Hem Gods liefde willen doorgeven.

Wij hebben vanuit de zending een gift gedaan aan St Gave voor het goede
werk dat ze doen hier in Nederland voor de vluchtelingen. Ze geven de
vluchtelingen in Jezus naam een gevoel dat ze gezien en geliefd worden en dat
ze een mooie en veilige plek hier krijgen.
Website: www.gave.nl