De gemeentelijke bijbelstudies gaan weer beginnen!

De Bijbelstudies zijn in de oneven weken en beginnen om 19.30 uur en duren een uurtje. Na dat uur willen we samen bidden om vervolgens rond 21.00 uur af te sluiten. Samen gaan we Gods Woord openen en nadenken over de mooie dingen die daarin staan. Uiteraard kijken we naar de betekenis van de woorden die we lezen maar bovenal willen we ook ontdekken wat ze heel concreet voor ons vandaag de dag te betekenen hebben. Gods Woord is een Levend Woord wat ook ons vandaag de dag actief wil aanspreken, uitdagen en onderwijzen. De komende periode staan we stil bij de 10 geboden.

Rooster:

 8 december        Over de waarde van het leven!

5 Januari              Over het Huwelijk!

19 januari              Afblijven!         

2 februari              De Waarheid!

16 februari            Tevredenheid!

2 Maart                  Jezus’ wet van de genade