Met Reikhalzend verlangen!

Lieve Broeders en Zusters,

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. (Romeinen 8:19) Een prachtige tekst van de apostel Paulus uit een groter geheel wat spreekt over hoop en over dat geweldige moment dat de Here Jezus terugkomt en Zijn positie als Koning der koningen en Here der heren in zal nemen. Het moment waarop de hele schepping zal worden verlost en vernieuwd naar Gods wil, naar Gods belofte. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Maar ik vraag me af; kunnen we deze tekst ook lezen als een uitdaging voor de Baptistengemeente Vroomshoop van vandaag? Er komt een moment dat God elke tegenstand stopt en de wereldwijde verlossing gaat brengen. Maar Gods Woord en de geschiedenis laten zien dat tot die dag van Jezus Wederkomst God op vele andere manieren werkt. Hij werkt door Zijn Woord, kracht en Geest maar zeker ook door en met mensen. God is niet iemand die Zijn autoriteit gebruikt om mensen te dwingen en te onderdrukken. God gebruikt Zijn autoriteit op een andere manier. Hij schakelt gehoorzame mensen in (die Hij vervolgens zelf bekwaam maakt door de kracht van Zijn Geest) binnen Zijn plan om de Schepping te vernieuwen. Hierbij kun je denken aan de profeten, verschillende schrijvers en natuurlijk de Here Jezus. Maar sinds Jezus werkt God ook door en met Zijn volgelingen: het lichaam van Christus. God grijpt niet in op een manier die mensen onderdrukt maar gebruikt gehoorzame gelovigen om Zijn vernieuwende en reddende werk te doen. Wij Christus volgers zijn geroepen om met de woorden van de Bijbel in de hand en in ons hart namens God te spreken en te handelen in de wereld. Wij mogen laten zien wat het betekent om te leven in Gods Koninkrijk. De gemeente is een van de middelen waarlangs God Zich bekend maakt en levens veranderd om zo Zijn Koninkrijk te laten baan breken. Binnen de gemeente hebben we als taak om Gods naam groot te maken, om Hem te eren en Hem te aanbidden. We hebben de taak om elkaar te onderwijzen en op te bouwen in het geloof. We hebben de taak om een gemeenschap te vormen die dat Koninkrijk van God weerspiegelt. En wij hebben de taak om dat Koninkrijk bekend te maken aan de wereld om ons heen. Als wij, als Gemeente van Jezus Christus, dit meer zouden ontdekken dan zou er van het vaak ingeslapen, wereldvreemde karakter van vele kerk weinig overblijven. De Gemeente is geen doel in zichzelf maar ze behoort een levende, dynamische, profetische gemeenschap te zijn die hele samenlevingen kan beïnvloeden. En zo mogen we ook het nieuwe seizoen ingaan. We mogen bouwen aan deze Gemeente. We mogen God aanbidden. We mogen bouwen aan onze onderlinge gemeenschap zodat deze meer en meer het komende Koninkrijk van God zal gaan weerspiegelen. We mogen elkaar opbouwen in ons geloofsleven. We mogen bidden en we mogen leren zodat we kunnen groeien en zo doende onze positie als getuige van Jezus Christus in deze samenleving steeds beter kunnen innemen. Want we mogen getuigen, we moeten getuigen, in woord en een daad. De gehele schepping, heel Nederland, heel Vroomshoop ziet er reikhalzend naar uit dat wij onze positie als Gods kinderen, als burgers van het Koninkrijk van God innemen. Dit dorp, deze regio waarin zo veel mensen de Here Jezus nog niet kennen ziet er reikhalzend naar uit dat wij hen vertellen waar zij verlossing en zingeving kunnen vinden; bij Jezus. Dit dorp, deze regio waar zoveel mensen kampen met werkloosheid, liefdeloosheid, eenzaamheid, drugsproblematiek, uitzichtloosheid en allerlei andere problemen ziet er reikhalzend naar uit dat wij hen, in naam van Jezus Christus, de helpende hand reiken. Dat wij hen in woord en in daad laten zien wat het betekent om te leven in het Koninkrijk van God. De gemeente is geen doel in zichzelf, maar God heeft haar ingesteld om Zijn Koninkrijk te laten baan breken in deze schepping. Mensen, gered door het bloed van Jezus Christus, zijn het middel wat God wil gebruiken om deze schepping reeds nu al te laten zien wat het betekent om in dat Koninkrijk te leven, en om ze uit te nodigen om ook burger van dat Koninkrijk te worden. Ook deze Gemeente mag daarin, in dat grote plan haar positie innemen en op geheel eigen wijze meebouwen aan de definitieve komst van het Koninkrijk van God. Ook jij mag daarin, in dat grote plan jouw positie innemen en op geheel eigen wijze meebouwen aan de definitieve komst van het Koninkrijk van God. Iedere gelovige heeft daartoe van God zelf gaven en talenten ontvangen. Op welke wijze ga jij in dit nieuwe seizoen je positie in de gemeente van Jezus Christus innemen en meebouwen aan het Koninkrijk van God? Bouw je mee aan de gemeente? Bouw je mee aan het Koninkrijk?

Fokko Stalman