Christus' Leven in Ons!

Johannes 14:16-19 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven,opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.

“Want Ik leef en gij zult leven” Joh. 14:19 er is een groot verschil tussen het onderwijs van de drie eerste evangelisten en dat van Johannes. Johannes was de boezemvriend van Jezus. Hij kon de Meester beter verstaan dan de anderen en heeft Christus’ onderricht van de laatste avond, waarvan de anderen niets zeggen, ‘opgetekend. Dit maakt Johannes 13-17 het allerheiligst gedeelte van het Nieuwe Testament. De anderen konden spreken van berouw en de vergeving van zonden als de eerste grote gave van het Nieuwe Testament. Maar ze zeggen weinig over het nieuwe leven dat het nieuwe verbond met zich bracht, of over het nieuwe hart waarin de wet was gelegd als een levende kracht. Johannes deelt mee, dat Christus leerde dat Zijn eigen leven werkelijk het onze zou worden en dat wij één met Hem zouden worden gelijk Hij één was met de Vader. De andere evangelisten spreken van Christus als de Goede Herder, die het verlorene zoekt en vindt. Johannes spreekt van Hem als de Goede Herder die zó zijn leven geeft voor de schapen, dat Zijn eigen leven het hunne wordt. “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed” (Joh. 10:10). Overdenking En zo zegt Christus hier; “Ik leef en, gij zult leven”. De discipelen` moesten van Hem ontvangen, niet het leven dat Hij toen had, doch het opstandingsleven in de kracht van de overwinning over de dood en van zijn verhoging tot de rechterhand van God. Hij zou voortaan steeds in hen wonen; een nieuw, een hemels, een eeuwig leven; het leven van Jezus Zelf zou hen vervullen. En deze belofte geldt voor iedereen die het in geloof aannemen. Helaas, hoe velen zijn er die tevreden zijn met het begin van het christelijk leven, maar er nooit naar verlangen om het in zijn volheid te beleven, het overvloediger leven! Ze geloven er niet in; ze zijn niet klaar voor het offer dat eraan verbonden is om geheel gevuld te worden met het leven van Jezus. Broeders en zusters ik blijf het zeggen: “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God”. Neem er alstublieft tijd voor om Christus’ wondervolle belofte bezit te laten nemen van ons hart. Wees met niets minder tevreden dan met een volledige redding, Christus in ons en wij in Christus. We kunnen er absoluut zeker van zijn dat het bedoeld is voor iedereen die de tijd neemt om naar Christus’ beloften te luisteren en wil geloven dat de almachtige kracht van God in hem het machtige wonder van zijn genade zal werken – Christus wonend in het hart door geloof.

 

Van de redactie