Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7)

Lieve Broeders en Zusters,

Zo onderweg naar het aanstaande Pinksterfeest denk ik in de dienstenmet jullie na over het vernieuwende werk wat God in onze levens wil doen. Deze maand ook een overdenking die in dat rijtje past. Wat een geweldige boodschap staat er in dit Bijbelgedeelte. Toen Jezus ons vrijkocht, stonden we voor Hem, zondig in heel ons wezen, ons denken, spreken en handelen. Maar het grote reinigingsproces vindt plaats wanneer wij Jezus binnen laten in ons hart. Op het moment van de Wedergeboorte is al de schuld van onze zonde uit het verleden weggewassen door Zijn bloed. En nu mogen we een nieuw begin maken. We zijn, in en door Jezus Christus, een nieuwe Schepping. Bij dat nieuwe leven met Jezus hoort een nieuw denken, spreken en handelen. Maar dit blijkt in de praktijk toch niet zo gemakkelijk, vaak vallen we terug in onze oude fouten. De Bijbel noemt dat we dan nog steeds naar het vlees/oude mens wandelen. Maar gelukkig mogen we steeds opnieuw bij Jezus komen om vergeving te vragen. Zou Jezus niet heel erg verdrietig worden van het telkens opnieuw vergeven van ons mensen omdat we elke keer beterschap beloven maar er niets van terecht brengen? Dat is in elk geval een gedachte die mij wel eens plaagt en ik weet dat er meer zijn die ermee worstelen. Wij mensen hebben er in ieder geval veel moeite mee als mensen ons iets aandoen en kunnen dit meestal maar moeilijk los laten, laat staan vergeven. Vooral als we vinden dat we in ons recht staan, dan willen we toch niet de minste zijn. Het wordt nog veel moeilijker als iemand ons telkens opnieuw kwetst. Wat is het toch moeilijk om te leven in navolging van Christus, steeds meer op Hem te gaan lijken. We kunnen dit ook niet uit onszelf, maar hebben de Heilige Geest nodig om ons daarbij te helpen om ons op onze fouten te wijzen. De Heilige Geest wil ons heiligen, zodat we niet steeds weer in dezelfde zonde vallen maar deze leren herkennen en Hij wil ons helpen ertegen te strijden. Gereinigd worden, dat hebben we nodig! Elke dag opnieuw, daarbij past verootmoediging. Heiliging volgt altijd na reiniging. Heiliging heeft met het diepere in ons te maken de kern van je bestaan. Wanneer er een zonde in je is die steeds terugkomt in je leven; bv roddelen, boosheid, ongeduld, seksuele onreinheid, minderwaardigheid of hoogmoed en je belijdt dit aan de Heer dan word je door Zijn bloed gereinigd en wordt het je weer vergeven. Maar dit herhalen van die zonde, dat moet weg, met wortel en tak verwijderd worden. Dat is heiligen. Dat kost soms veel strijd, maar de heilige Geest wil ons daarbij met liefde en geduld helpen, dat is Zijn werk. Wanneer wij God uitnodigen om hieraan te werken zullen we steeds meer gaan lijken op de Here Jezus en zal de vrucht van de Geest ook meer en meer zichtbaar worden in ons leven. Want als we vol zijn met de Heilige Geest dan is er geen plaats meer voor boosheid, afgunst en ruzie. Dan verandert ons hart en zullen er geen slechte vruchten meer zijn maar zullen er goede vruchten voor in de plaats komen. Vruchten als liefde, vrede barmhartigheid en vergeving. Dat zal echter niet gebeuren als we alleen maar met onszelf bezig zijn en alleen de dingen doen die wij leuk vinden. Dat kan alleen als je echt de Here Jezus zoekt en Hem de plaats in je leven geeft die Hem toekomt, dan zal Hij zeker komen om ons hart te vullen. Jezus Christus moet het centrum van je bestaan zijn. Alles moet om Hem draaien. Het gaat in het Christelijk geloof niet om het navolgen van uiterlijke regeltjes. Het gaat om het navolgen van Christus. Alles wat we doen en heel ons bestaan moet draaien om Jezus. Zoals de aarde draait om de zon en haar levenscyclus (bijvoorbeeld zichtbaar in de wisseling van de seizoenen) wordt bepaald door de zon mag ons leven draaien rondom Jezus. Hij moet het centrum van ons bestaan zijn. Dat hebben we toch ook beloofd toen we ons lieten dopen? Toe hebben we toch heel ons leven aan Hem gegeven? Neem in je geloof geen genoegen met de guldenmiddenweg en geestelijke middelmatigheid want Jezus neemt geen genoegen met de guldenmiddenweg en geestelijke middelmatigheid. In de brief aan Laodicea zegt Jezus: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. Zorg ervoor dat Jezus jou niet uitspuugt! Radicaal discipelschap daar gaat het om. Bij alles wat we doen mogen we onszelf afvragen: Hoe wil Jezus dat ik met deze situatie omga? Hoe wil Jezus dat ik mijn relaties inricht? Wat wil Jezus dat ik doe in het conflict wat ik heb met die ander? Wat wil Jezus dat ik op de zondag doe? Uitslapen of de gemeente bezoeken? Wat wil Jezus dat ik doe met mijn tijd? Wat wil Jezus dat ik doe met mijn (ook financiële) gaven en talenten? Hoe kan ik Jezus laten zien in mijn relaties, mijn gezin, mijn werk, mijn dorp, mijn gemeente? Hoe geef ik Jezus de centrale plaats in mijn leven? Jezus in het centrum zetten is geen zaak van middelmatigheid en is niet te vangen in het volgen van slechts regeltjes. Dat kan alleen als we onszelf telkens weer op Hem richten, als we Hem elk moment en in elke situatie voor ogen houden. Dat kan alleen als we investeren in onze relatie met Hem. Dat doen we door persoonlijk gebed, persoonlijk Bijbel lezen. Dat doen we door samen te komen, met elkaar te spreken om van elkaar te leren. Dat kan door de Bijbel te bestuderen zodat we Hem beter begrijpen gaan. Dat doen we door op zondag samen te komen en als lichaam van Christus ons te laten voeden door het hoofd van het lichaam. Dat zijn de kernzaken van geloof en gemeente zijn. Zo leren we om Jezus de plek te geven die Hem toekomt zodat Hij uiteindelijk heel ons bestaan kan doortrekken en vullen met Zijn Geest. Dit is geen gemakkelijk proces en het zal vallen en opstaan zijn, maar we hoeven het gelukkig niet alleen te doen. God geeft ons Zijn Geest om ons bij te staan en te helpen. Praat veel met Hem en geef Hem de ruimte om te werken en jouw leven te sturen. Wat zullen er dan grote dingen gebeuren in ons leven en dat van de gemeente. Laten we vandaag nog beginnen hier haast mee te maken, zodat Vroomshoop kan proeven van de rijke vruchten die God zal laten groeienin ons persoonlijk leven en in het leven van onze gemeente.

Fokko Stalman.