“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36)

Vrijheid

Het duurt niet lang meer of de jaarlijkse herdenkingen rondom 4 en 5 mei staan weer voor de deur. Op de radio en televisie kom je in deze tijd geregeld spotjes tegen van het comité 4 en 5 mei die ons oproepen de vrijheid te vieren en door te geven. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het concept vrijheid hooggewaardeerd wordt in ons land en de viering daarvan in mei als een belangrijk moment ervaren wordt. Steeds vaker hoor je mensen roepen dat het eigenlijk een officiële feestdag zou moeten zijn. Zeker na een periode van lockdowns zoals afgelopen jaren waarin er sprake was van allerlei beperkingen is het heerlijk om weer gewoon, spontaan iets te kunnen ondernemen. Zeker geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog in de Oekraïne met al haar verschrikkelijke berichten van dood, misdadige handelingen en verderf ga je de vrijheid die we hier hebben waarderen.

En toch leeft bij mij ook wel de vraag wat vrijheid nu werkelijk is. Natuurlijk in de context van 4 en 5 mei weet ik dat we niet langer onderdrukt worden door een vreemde mogendheid maar dekt dat de lading? Is werkelijke vrijheid de vrijheid van meningsuiting zodat ik maar kan zeggen wat ik wil, zelfs als dat een ander diep beledigt of kwetst? Welke vrijheid geef ik daarmee aan de ander? Ben ik dan zelf geen onderdrukker en wat zou Jezus daarvan vinden?

Het concept vrijheid wordt volgens mij vaak ingekleurd met kreten als: Kunnen doen wat je zelf graag wilt doen. Geen regels naleven die worden opgelegd door een God of kerkelijk instituut. Geen beperkingen opgelegd krijgen van een ander. Geen verantwoording hoeven af te leggen naar anderen. Onafhankelijk zijn. Kunnen zeggen wat je wilt. Mijn vraag is eigenlijk of dat echte vrijheid is? Maak ik me door vrijheid zo in te vullen geen slaaf van mijn eigen emoties en verlangens? Als deze bovenste zaken werkelijke vrijheid betekenen en wij leven in een land waar je dit kan en mag nastreven waarom zijn er dan zoveel mensen ongelukkig en hebben psychologen gouden tijden?

Dan is daar die uitspraak van Jezus: “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” Een uitspraak en een persoon die vaak niet direct wordt geassocieerd met vrijheid. Denk je aan Jezus dan denk je aan kerk en dan komen vaak regeltjes en wetjes voor de dag die onderdrukken. Dat was in elk geval jarenlang mijn gedachte. En toch “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” Welke vrijheid biedt Jezus dan?

Natuurlijk maakt Jezus ons vrij van zonde, dat hebben we mogen vieren met Goede Vrijdag en schenkt Hij ons nieuw leven als kind van God zoals we met Pasen mochten ontdekken. In dat nieuwe leven is onze belijdenis “Jezus is Heer”. Jezus mag nu de richting van mijn leven bepalen, Hij heeft zeggenschap over mijn leven. Het paradoxale is dat daar nu juist onze ware vrijheid ligt. Door ons geloof in Jezus zijn we niet meer zelf het centrum van ons leven maar leven we in gehoorzaamheid aan Jezus en dat maakt ons werkelijk vrij. Vrij van onszelf, vrij van onze eigen emoties en verlangen die zo vaak maar niet bevredigd kunnen worden en daardoor onvrede in ons leven binnenbrengen. Het gevolg van op jezelf gericht leven is vaak dat je gebonden raakt aan allerlei dingen die je leven kapotmaken, zoals: angst, bezorgdheid, negatief denken, verbittering, wrok, anderen niet kunnen vergeven, verslaving aan alcohol, drugs of pornografie, negativiteit, kritiek, roddel, rebellie, koppigheid of een gevoel van minderwaardigheid.

Jezus wil ons daarvan bevrijden en werkelijke vrijheid schenken aan eenieder van ons door ons leven om te draaien en niet meer naar onszelf te kijken maar naar Jezus. Het is niet zo dat als je tot geloof komt, al deze dingen direct uit je leven verdwenen zijn. Maar het is ook niet zo dat als je met dit soort dingen worstelt er geen uitweg is en je er je hele leven niet van af komt. Er is een manier om hiervan los te komen en werkelijke vrijheid te ervaren. Wil je die vrijheid, dan zul je jezelf moeten geven aan Jezus en bereid moeten zijn om Zijn weg van liefde te bewandelen. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. (Galaten 5:13)

Fokko