Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Matteüs 28:19-20

Yes, het is weer maandag!

In een gemeente is altijd wel wat te doen en we hebben het er maar wat druk mee. Op de zondag hebben we onze diensten en die proberen we aantrekkelijk, inspirerend en opbouwend in te vullen zodat iedereen zich er thuis voelt en de kans heeft te groeien in zijn of haar geloof. Daarnaast hebben we doordeweeks ook tal van activiteiten als vergaderingen, clubs, Bijbelstudies, Alpha-cursussen en diverse gelegenheden voor zang en muziek. Het grote gevaar is dat je als gemeente zo bezig bent met jezelf en je activiteiten dat je de missionaire opdracht die we als gemeente hebben niet meer waar kunnen maken. De blik is vaak vooral gericht naar binnen en voor wat buiten gebeurt is maar weinig oog.
Nu kun je als gemeente daar ook weer activiteiten op los laten, en dat is ook zeker goed. Maar laten we vooral ook beseffen dat we allemaal het grootste deel van de week niet in ons kerkgebouw zitten maar gewoon in de samenleving staan! We zijn aan het werk, op school en leven tussen onze familieleden, vrienden en buren. Daar allereerst liggen missionaire kansen voor het oprapen!

Mark Green schreef een leuk boekje met als titel; “Yes, het is weer maandag.” Daarin staat een zin die me wel raakt en die ik aan je mee wil geven: een niet-Christen kan bijna elke vorm van evangelisatie wegdraaien. Een tv-programma kun je weg zappen en een traktaat of folder kun je weggooien. Maar het zien van een Christen die leeft vanuit de kracht van de Geest, dag in dag uit, kan hij niet ontlopen!

Missionair zijn begint op maandag en duurt vervolgens de rest van de week. Er zijn kansen te over om mensen in aanraking te brengen met Jezus Christus. Niet alleen met woorden maar juist ook met daden, door jouw manier van leven.
Een Christen behoor je te kunnen herkennen aan de zaken die hij of zij doet of niet doet, wat hij of zij zegt of niet zegt en vooral aan hoe hij of zij is. Juist die plaatsen waar we doordeweeks zijn mogen we als zendingsveld zien.

Een paar tips (uit de Bijbel in gewone taal) om dat handen en voeten te geven:

1 zie je werk/school als roeping.
Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk. Doe alsof je voor Christus werkt, en niet voor mensen. ( Kolossenzen 3:23)

2 Besef dat God overal bij wil zijn.
Hij is overal en wil je overal helpen.
U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe..
(Ps. 139:3)

3 Werk en bid.
Ora et Labora zegt een oude Latijnse spreuk. Bidden is niet beperkt tot een moment ’s morgens, ’s avonds of bij de maaltijd. Het mag de hele dag door.
Blijf altijd bidden. ( 1 Tessalonicenzen 5:17)

4 Wees tot een zegen.
Ook doordeweeks mag je iets van Gods licht laten zien aan de mensen om je heen, gewoon door wie je bent. Laat anderen ervaren dat jij een kind van God bent.
Eerlijke mensen zorgen dat het goed gaat met een stad ( spreuken 11:11)

5 wees dankbaar.
Ontevredenheid is gangbaar in onze samenleving. Het moet altijd meer en beter. Ontevredenheid werkt diep door en werkt zich uit in laksheid, egoïsme, hardheid, zakelijkheid en roddel. Een houding van dankbaarheid is een effectief tegengif. Richt je niet op je tekorten maar richt je op God en wat van Hem komt.
Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten houden. Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt. Houd je aan alles wat ik jullie geleerd heb. Doe alles wat ik jullie verteld heb en wat ik aan jullie heb laten zien. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. (Filippenzen 4:8-9)

6 Laat Gods Woord in je wonen.
Jij mag een leesbare brief van Christus zijn. Misschien ben je zo wel de enige Bijbel die mensen ooit zullen lezen.
Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar, en zing voor God.
( Kolossenzen 3:16)

7 God geeft kansen.
Leer de openingen die God geeft om te getuigen te ontdekken en gebruik ze! Spreek vrijmoedig over je geloof en over de Here Jezus. Maar bedenk dat je de ander niet om de oren slaat met Bijbelteksten of dat je gaat preken. Christelijk geloof is geen religie het gaat om je relatie met de Heer. Vertel je eigen verhaal in je eigen woorden. Wie is Hij voor jou? Wie wil Hij voor de ander zijn? Maak Gods boodschap bekend. Het maakt niet uit of mensen er graag naar willen luisteren of niet. Je moet mensen die iets slechts gedaan hebben, streng toespreken en straffen. Maar je moet mensen ook nieuwe moed geven met je uitleg. Doe dat met veel geduld. (2 Timotheüs 4:2)

8 Wees voorbereid op kritische vragen.
Vragen zul je altijd krijgen. Wees daar niet bang voor maar probeer open en eerlijk antwoord te geven aan mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in je antwoord. God zelf zal je terzijde staan. Ben je bang dit te doen of weet je niet hoe je moet antwoorden?? Doe eens een Bijbelstudie, gesprekskring of Alpha- cursus. Ontzettend mooie middelen om je eigen geloof te doordenken en erover te leren praten. Maar bovenal: vertrouw er maar op dat God je zal helpen.
Stel dat ze jullie naar een synagoge brengen, of naar een bestuurder of machthebber. Maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen, of hoe je het moet zeggen. 12Want als het zover is, zal de heilige Geest jullie de juiste woorden geven.’
( Lucas 12:11-12)

Hartelijke Groet

Fokko Stalman.