De Heilige Geest.

Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen” Joh. 16:14

Onze Heer beloofde, in de laatste nacht die Hij met zijn discipelen doorbracht, de Heilige Geest te zenden als Trooster. Hoewel Hij lichamelijk niet meer aanwezig was, zouden ze Zijn tegenwoordigheid bij hen op een wondere wijze ervaren. De Heilige Geest zou, als God, Christus zo in hun harten openbaren, dat ze zijn tegenwoordigheid voortdurend zouden ervaren.

De Geest zou Christus verheerlijken en zou de verheerlijkte Christus in hemelse liefde en kracht openbaren. Hoe weinig begrijpen, geloven en ervaren christenen van deze heerlijke waarheid.
We zouden te kort schieten in onze plicht als we, elkaar zouden aanmoedigen de Here Jezus lief te hebben, zonder tezelfdertijd elkaar te waarschuwen dat dit geen plicht is die wij in eigen kracht kunnen vervullen.

Nee dat is onmogelijk, het is God de Heilige Geest alleen, die Zijn liefde in onze harten zal uitstorten en ons zal leren Hem vurig lief te hebben. Door de Heilige Geest kunnen we de liefde en voortdurende aanwezigheid van de Here Jezus de gehele dag ervaren. Maar laten we bedenken, dat de Geest van God volledige heerschappij over ons moet hebben.

Hij eist ons gehele hart en leven. Hij zal ons met kracht versterken in de innerlijke mens zodat we gemeenschap met Christus hebben en zijn geboden bewaren en in zijn liefde blijven. Als wij eenmaal deze waarheid hebben gevat, zullen we onze diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest gaan voelen en de Vader bidden Hem in kracht in ons hart te zenden.

De Geest zal ons leren het Woord lief te hebben, erover na te denken en het te gehoorzamen Hij zal de liefde van Christus aan ons openbaren, zodat we Hem met een rein hart vurig zullen liefhebben. Op vele bladzijden kun je direct of indirect lezen hoeveel je waard bent voor God en hoeveel Hij ervoor over had om een relatie met jou te hebben. Een mooie liefdesbrief lees je graag, en vaak … In een liefdesbrief leer je het hart van de schrijver kennen.

J.N.

 

Close Menu