Mijn hart zegt U na: ‘Zoek Mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken” (Psalm 27:8, NBV2004) psalm van David

“God, u bent mijn God, U zoek ik, naar u smacht mijn ziel …” (Psalm 63:2, NBV2004) David was intens eenzaam toen hij zich in de barre wildernis van Juda voor zijn vijanden verborg. Hij verlangde naar een vriend die hij kon vertrouwen om zijn eenzaamheid te verlichten. Geen wonder dat hij uitriep: God, mijn God ik zoek U overal, mijn hart dorst naar U’.

Alleen God kan onze diepste verlangens beantwoorden.

Intieme gebedsrelatie met God
God verlangt naar je, naar die goede momenten van onze onverdeelde aandacht voor Hem. Die zijn zo oneindig kostbaar voor je liefdevolle schepper en Vader. Echt, God geniet veel meer van een ontmoeting met ons dan we zelf denken. We denken al gauw te afstandelijk over Hem.

Zeker, God is in de eerste plaats volmaakt heilig, en dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Maar Zijn liefde is net zo oneindig groot en je mag er best naar verlangen die ook persoonlijk te ervaren. Hij is de levende God, die oneindig dicht bij ons is als wedergeboren kind van God, door de inwoning van de Heilige Geest. Hij is met je verweven, we zijn een deel van Hem geworden. En dat is een vorm van intimiteit die de mooiste vorm van intimiteit tussen mensen ver overstijgt

Psalm 73:23-24
23 Ik zal echter voortduren bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen.
24 U zult mij leiden door Uw raad, (voorschriften uit God Woord) daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in hier op aarde.

God is betrokken bij je leven
De Bijbel maakt op veel plaatsen duidelijk dat God geen toeschouwer van ons leven is, maar dat Hij er persoonlijk bij betrokken is. God bestuurt het leven en dat geldt speciaal voor mensen die Hem liefhebben.
“Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens Uw plan …” (Psalm 73:23-24, NBV2004)

Ook zeker is dat we onder alle omstandigheden er zeker van kunnen zijn dat het bij God nooit uit de hand loopt en dat Hij alles vast over controle heeft.
“… de HEER is mijn erfdeel, mijn levensbeker, mijn lotsbestemming ligt in Uw handen.” (Psalm 16:5, WV2012) “in Uw hand liggen mijn lot en mijn leven …” (Psalm 31:16, NBV2004)

God laat alle dingen- en niet slechts enkele gebeurtenissen – meewerken voor ons bestwil. Dit betekent niet dat alles wat ons overkomt, ook goed is. In onze gevallen wereld heerst het kwaad, maar God is bij machte om het op de lange termijn voor ons ten goede te keren. Let op , God laat het niet meewerken om ons gelukkig te maken, maar om Zijn doel te bereiken.
Merk ook op dat deze belofte niet voor alle mensen geldt. Het is alleen een belofte voor mensen die van God houden en in Zijn plan willen passen.
Zulke mensen die in Zijn plan willen passen hebben een groot perspectief, zij denken op een nieuwe manier over het leven.
Zij vertrouwen op God en niet op wat het leven te bieden heeft. Zij leren pijn en vervolging op aarde te accepteren en er niet tegen te protesteren, omdat het ons dichter bij God brengt
Ook zeker is dat we onder alle omstandigheden er zeker van kunnen zijn dat het bij God nooit uit de hand loopt en dat Hij alles vast onder controle heeft.

Psalm 119:71 het is mij goed dat ik verdrukt ben want daardoor heb ik U beter leren kennen.

Hebr. 5:8 zegt: Als je gehoorzaam wilt zijn aan God, dan hoort ook het lijden daarbij. Zelfs Christus heeft dat moeten leren. Hoewel Hij de Zoon van God was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij geleden heeft
“Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.” (Romeinen 8:28, HB2008)

God staat het kwade soms in een bepaalde mate toe, maar alleen als het uiteindelijk tot ons voordeel is, op korte of lange termijn: “Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.” (Romeinen 8:28, HB2008)

Hoe dichter je bij God hebt leren leven, hoe beter je Zijn besturing van je leven leert zien. Het ontdekken van die patronen in je leven kan je helpen onze levensbestemming te vinden en zicht te krijgen op Gods plan met je leven en de plek die je mag innemen in Gods koninkrijk

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” (Jeremia 29:11, NBG1951)

Gods besturing en leiding

Je voelt je allemaal bemoedigd door een leider die je aanspoort door te gaan. Iemand die gelooft dat jij die taak kunt volbrengen die Hij je heeft gegeven en die je voortduren zal begeleiden. God is zo’n type Leider.

Hij kent de toekomst en Zijn plannen voor ons zijn goed en hoopvol. Zolang God – die de toekomst kent – onze agenda bepaalt en met ons gaat wanneer we Zijn opdracht vervullen, kunnen wij een grenzeloze hoop hebben. Dit betekent niet dat ons pijn, lijden of tegenspoed bespaard blijft. Maar dat God ons erdoor heen helpt naar een glansrijk resultaat.

Jezus zelf is het reisdoel van elk kind van God en het einddoel van zijn leven. Het belangrijkste van je aardse leven is niet wat je doet, maar de mate waarin je Hem leert kennen, met Hem leert wandelen en van Hem leert genieten. Ook dat laatste. De dichter van Psalm 43 had dit goed begrepen:

“Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde …” (Psalm 43:4, NBV2004)

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; dan zal ik, juichen, stem en snaren ten roem van Zijne goedheid paren,
die, na kortstondig ongeneugt mij eindeloos verheugt

Alleen God kan onze diepste verlangens beantwoorden. 

Van de redactie