De koning komt!

Wanneer op Koningsdag de Koning een Nederlandse stad bezoekt, dan is men daar tijden druk mee om alles, op tijd, klaar te krijgen. Alles wordt uit de kast gehaald om er een echt feest van te maken. Vol spanning wordt er uitgekeken naar dat moment.

Ik moest denken aan de komst van een andere Koning, die al eeuwenlang verwacht wordt. Daar horen we niet zoveel over. Ja, in de maand december staan we een paar dagen stil bij een Kind dat ooit geboren is. We maken er best werk van. Veel licht(kunst)en veel groen(kunst) en niet te vergeten gezelligheid(echt). Het doet allemaal knus en prettig aan. En dat mag!!

Maar het gaat niet alleen om het Kind (Jes.9:5), maar ook over de Zoon, die voor ons gestorven is aan het kruis en Opgestaan uit de dood. Maar, Hij zal ook terugkomen en wel spoedig. Geloven we dat laatste nog??

Een gedeelte uit Jeremia 23 trof mij en bijzonder vs.5.

“Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als Koning regeren en verstandig handelen, die zal recht, en gerechtigheid doen in het land” Dat is toekomst, maar misschien dichter bij dan we denken. De hele wereld staat in brand en niemand weet een oplossing te bedenken, De wereld gaat ten onder aan “feesten”, maar voor de Koning der koningen is geen plaats. Laten wij die geloven dat de Here Jezus spoedig komt, blijven uitzien naar Hem die de troon van David zal bestijgen. Dat zal/gaat spoedig gebeuren!

 Ziet Hij komt, laat ons toezien en waken,

 

 Ziet, Hij komt! Halleluja, Halleluja! Heil,

 

 dan zullen de Zijnen de bruiloftsvreugd

smaken. Maar Zijn tijd weet niet een”

(Joh.d.Heer 260)  

 

 

Mijn vrouw en ik wensen u gezegende feestdagen en ZIE uit.   Een broeder  groet W. Kos, 

 

   

Close Menu