Protesterende mensen...?

De laatste tijd zijn er veel demonstraties, over de hele wereld. Allerlei zaken komen aan de orde. Er zijn er te veel om ze allemaal te benoemen. Ook Nederland is er mee bezig. In ons land gaat het de laatste tijd vooral over de anti-corona protesten. Er is ook veel verwarring over deze materie. Het is wel een ernstige zaak natuurlijk. Het is niet zomaar wat. We voelen ons allemaal in onze vrijheid aangetast en er is een totale vervreemding in relaties. We gaan in een grootte boog om elkaar heen, met alle nadruk op 1.50, enzovoorts. Toch zijn demonstraties niet nieuw. Ik moest denken aan wat er geschreven staat in Handelingen 23:1-11. Moet u zeker even lezen! Er is een flinke opstand over … ja, over een opstand over de opstanding! De Farizeeën en de Sadduceeën gaan flink tekeer. Paulus heeft het goed gezien. In het Sanhedrin zijn bij de groepen vertegenwoordig. De Farizeeën geloven wel in de opstanding, maar de Sadduceeën niet. Er is een opstand over de opstanding. Er moet duidelijkheid komen. Paulus is de man van de Levende Heer. Zijn leven en prediking is in alles: Jezus Leeft! Voor hem geen opstand over de opstanding. In de kazerne krijgt hij een geweldige opdracht (in de nacht!) Jezus zelf komt naar hem toe. Zoals je hier in Jeruzalem van Mij gesproken hebt, zo zul je ook Mijn getuige zijn in Rome. Bij Paulus gaat de verkondiging door. Jezus is waarlijk opgestaan! In deze ernstige tijd vraag ik mij weleens af: geloven wij echt nog dat we verbonden zijn aan onze levende Heer? En als we dat geloven dat Jezus leeft, waar blijkt dat dan uit? Worden we helemaal in beslag genomen door een virus (corona) en praten we nergens anders meer over? Het is niet voldoende om in algemeenheid te geloven dat er een God is. Veel mensen geloven wel in “iets” of een hogere macht. Maar centraal moet staan dat we verbonden zijn aan de levende Heer jezus Christus. Overdenking Hij, en Hij alleen, is de Weg de Waarheid en het Leven! Daarom protesteren we tegen de duistere machten in deze tijd, niet met veel uiterlijk vertoon, maar met en door de kracht van de Heilige Geest en getuigen: Jezus leeft en wij met Hem!!!

 Een broeder groet,

 Wim Kos