Waarom...

Regelmatig hoor je: Waarom? En dan worden allerlei onderwerpen opgesomd. Iedereen zit wel met een of ander waarom in zijn/haar leven. Niet alles loopt op rolletjes, integendeel. Iemand zei eens: je moet niet steeds vragen waarom, maar waartoe. Dat klinkt wel mooi, zelfs een beetje vroom, maar soms is het leven onvoorspelbaar en hard. Het kan gebeuren dat ziekte, verlies van een geliefde of…….niet de vraag is: waartoe? Je zou het willen uitschreeuwen: Waarom? Het is zo menselijk!!

De Here Jezus schreeuwde het uit: ‘Mijn God, WAAROM hebt Gij MIJ

verlaten?’ (Matt.27:46)

Er kan zich zomaar een situatie voordoen, dat je jezelf gaat afvragen: Waarom ik?? En dat mag, maar er volgde bij die uitroep van de Here Jezus ook “Uw wil geschiede” Dat trof mij, want Hij aanvaarde dat Hij geen antwoord kreeg. Geen antwoord krijgen is voor ons niet te verwerken. Soms durven we zelfs, naar God toe, dwangmatig te zijn…… Ik denk dat Paulus het ook moeilijk gehad heeft met zijn ‘doorn’ (2

Cor.12:7-9). Hij zal ook weleens gedacht hebben ” moet dat zo, moet ik zo

verder?” En dan komt voor hem het “niet waarom, maar waartoe!” GENADE!! Misschien heeft Paulus later weleens gezegd, toen hem gevraagd werd hoe het met hem ‘ging’: DOOR GENADE WONDERLIJK WEL! Je kunt door steeds maar te vragen ‘waarom’, beter Gods genade Zijn gang laten gaan. Want onze Heer is rijk in genade-gaven. Niet alleen wij, maar ook velen met ons, vragen zich af: ‘Wat is er toch met de wereld aan de hand?’. Waarom zoveel ellende, liefdeloosheid, opstand, oorlog, honger, ziekten, natuurrampen en nog veel meer. Lees maar wat

er staat in (Matt.24:1-51, Marcus 13:1-37 en Luk.21:5-38). Het is belangrijk

dit te lezen, want de tijden zijn ernstig. Misschien is dan uw het antwoord op de vraag: ‘Waarom?’ – ‘Daarom!!’ Voor de komende tijd Gods zegen en zing uit Joh.de Heer lied 112 “Ik weet niet waarom Gods genâ aan mij ook werd betoond?”

Broedergroet, Wim Kos