Rust, weg van de drukte!

Lieve Broeders en Zusters,

Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. Johannes 6:1-3. Als je daar eens goed over nadenkt, dat de Here Jezus daar zit op de berg met zijn discipelen, terwijl een grote mensenmassa Hem volgde omdat ze nog meer van Jezus willen zien en horen, omdat ze diep geraakt zijn door de wonderen die hij verrichte. Midden in al die hectiek gaat Hij naar een afgelegen plek. Hij wil even weg zijn van alle drukte van het dagelijks leven, even alleen zijn met Zijn discipelen. Denk je eens in dat je daarbij bent. Daar op de berg, even helemaal alleen met de Here Jezus voordat de menigte komt, daar moet toch een gigantische kracht vanuit gaan! Hier zie je hoeveel waarde de Here Jezus hecht aan het even alleen zijn, in dit geval met de discipelen. Nu leefde de Here Jezus tweeduizend jaar terug in Israël. Een enorm verschil met de gejaagde wereld anno 2021. Het zal in Israël toentertijd vast minder druk en onoverzichtelijk zijn geweest dan in onze samenleving. En toch zie je dat het ook voor de Here Jezus zo belangrijk is om uit de drukte van Zijn tijd te stappen en de rust op te zoeken. Juist daar in de rust kwam voor Jezus de ruimte om de stem van Zijn Vader te horen. Hij had de rust nodig om Zijn bediening te kunnen uitvoeren. Zou dat voor ons anders zijn? Zeker na een periode van anderhalf jaar waarin veel op zijn kop heeft gestaan vanwege het Coronavirus? In verschillende landen is het gebruikelijk dat een kerk een hele dag open is. Zo ook in Oostenrijk waar ik graag kom. Als je dan zo’n kerk binnengaat merk je al gauw dat het gedruis van buiten wegebt. Als je vervolgens ergens gaat zitten, in die kerk, of langs een pad op een van de schitterende bergen daar, moet je wennen aan de rust. Wat doe je dan op zo’n moment? Zo snel mogelijk doppen in en muziek aan of laat ik, laten wetoe dat God in die rust tot ons spreekt? Wat ik wil aangeven is dat we in een hectische tijd leven waarin het op de berg gaan met de Here Jezus erbij in kan schieten. Soms ben je zo druk bezig om alle balletjes in de lucht te houden (werk, school, hobby’s, sociale contacten, kerk en ga zo maar door) dat het zoeken van rust en stilte erbij in schiet. Je rent maar door…. Zeker als je het gevoel hebt dat je de schade van de lockdown moet gaan inhalen. We hebben het nodig om van tijd tot tijd te ontsnappen uit de hectiek van alle dag. We hebben het nodig dat we af en toe de batterij eens opladen. Daarom gaan we met vakantie. Maar die is vaak ook volgepland met allerlei leuke dingen. Soms kom je terug en heb je vakantie nodig om bij te komen van de vakantie. Geweldig dat we in de bijbel het voorbeeld zien hoe belangrijk het is tijd voor echte rust te maken. Jij en ik, we hebben het zo nodig. We hebben rust nodig om te overdenken. We hebben stilte nodig om Gods stem te kunnen horen. We hebben tijd nodig om Gods Woorden op ons te laten inwerken. We hebben het nodig dat we eens stil staan om echte aandacht te kunnen besteden aan onze relatie met God, dat wil namelijk niet als we maar door blijven rennen. Daarom, of je nu de komende zomer naar de bergen, het bos of de zee trekt, ruim tijd in voor je Hemelse Vader. Zoek eens de echte stilte en laadt bovenal je geestelijke batterij weer op, in alle rust, in alle stilte, aan Gods Vaderhart. En doe dat niet alleen in de vakantie maar probeer het ook daarna telkens opnieuw te doen. Een aantal goede argumenten om een periode van rust in te luiden naar ik dacht. Het is prima om in de zomer even wat gas terugnemen. Toch laten de argumenten ook een rode draad zien: God! Een periode van rust betekend niet een periode van God los. En ook niet een periode van de gemeente los. Dus wanneer de zomerperiode begint en jijzelf vakantie hebt betekent het niet dat we ook ophouden met Christen zijn en gemeente zijn. Probeer juist deze tijd van rust te gebruiken om je geestelijke batterij weer op te laden en eens een bezoekje te brengen aan een van de ouderen of zieken in de gemeente. En bezoek ook op je vakantieadres een lokale gemeente en breng daar dan vooral de groeten over van ons hier in Vroomshoop.

Evelien en ik wensen je een fijne zomerperiode toe.

Hartelijke groet Fokko Stalman