Gods perspectief!

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. (Gen. 1:3-5) Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Joh. 8:12) Gisterochtend werden we wakker en toen ik naar buiten keek zag ik dathet had gesneeuwd. Dat was al een paar jaar terug dat ik voor het laatst wakker was geworden en een redelijk pak(je) sneeuw had zien liggen. Na al het sombere weer van de laatste weken zag ik nu een prachtig mooie witte wereld. Bij ons voor het huis was het net een strak, wit laken dat lag uitgespannen. Niemand had er nog overheen gelopen. Niemand? Ja, toch…een vogeltje had in de verder nog pure sneeuwdeken zijn sporen achter gelaten. Zo strak als dat witte sneeuwdek ligt er nu een nieuw jaar voor ons, er zijn nog geen sporen in getrokken, er zijn nog bijna geen voetstappen zichtbaar. Neem daarom voordat we verder door 2021 heen wandelen eens een moment om je te bezinnen. Welke sporen wil je trekken in dit nieuwe jaar? Gaan we verder zoals we altijd hebben gedaan? Gaan we de dingen nu eens helemaal anders doen en zo ja…hoe dan? Een nieuw jaar is een prachtige gelegenheid voor een nieuwe start maar hoe wil je starten? Welke sporen wil je achterlaten in dat pure, nieuwe jaar wat voor je ligt? Welk spoor willen we als gemeente laten zien? Een nieuw jaar…365 nieuwe dagen, 8760 nieuwe uren te besteden. Waar komt deze tijd vandaan? Het is zo gemakkelijk alleen maar te denken dat de tijd een oneindige cyclus is die draait rondom zon, maan en sterren. Elk jaar weer zorgen ze voor de seizoenen die de jaren, maanden, dagen, uren en minuten van ons leven wegtikken. Een cyclus die er altijd was en altijd zal zijn…..of niet? De Bijbel laat een iets ander verhaal zien. Geen zuiver biologisch of natuurkundig verhaal wat met ingewikkelde 

Overdenking

berekeningen de oorsprong van de wereld beschrijft, maar de Bijbel beschrijft de wereld vanuit Gods perspectief. Het verhaal van de Bijbel begint bij God die orde schept in de chaos. God spreekt en er schijnt licht in de duisternis. God die Zijn stem laat horen en zon, maan en sterren in het leven roept en zo orde schept in de tijd. De tijd waarin we dagelijks leven is een geschenk van een God die orde wil scheppen in de chaos. En op die weg mag je als mens wandelen, de weg van het Licht. Dat ervaar ik als een enorme bemoediging en zekerheid; de wereld draait niet in een oneindige harteloze en onverschillige cyclus door maar is onderworpen aan een liefdevolle God die orde wil scheppen in de chaos. Dat geeft hoop, ook in de huidige onzekere omstandigheden van ons leven. Dat geeft hoop, ook voor 2021 wat net zo vreemd begint als 2020 is geëindigd. Hoe dit jaar ook zal lopen Jezus wil Zijn licht laten schijnen op ons pad. Jezus zegt het zelf: Ik ben het Licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Jezus wil orde scheppen in chaotische mensenlevens. Het is goed om dat te beseffen in een nieuw jaar. Na 1 januari ga je zo makkelijk op dezelfde voet verder als je ook in 2020 deed. Maar besef dit goede nieuws: niet de goden van onze tijd: Corona, consumptie, gevoel en economie hebben het voor het zeggen. Maar Jezus nodigt je uit om op Zijn weg te wandelen. Duisternis en chaos hoeven niet je leven te beheersen maar Jezus wil het kleur geven. Wandelen op de weg van Jezus is geen eindeloos ronddolen in de cirkels van de tijd maar is een reis met een duidelijk doel: we gaan Gods toekomst tegemoet. Jezus wil ons leiden. We hoeven niet zelf de sporen te maken. We mogen volgen. Net zoals in dat sneeuwdek voor ons huis de sporen van een vogeltje zichtbaar zijn zo heeft Jezus Zijn sporen nagelaten. Wij mogen in dat spoor volgen. Jezus volgen is niet altijd gemakkelijk en geen zaak van gewoonte. Het vraagt dat je telkens samen in gesprek bent over hoe je in een veranderende tijd in het spoor van Jezus wandelt. Soms is het ook echt zoeken naar het juiste spoor. Jezus volgen nodigt mensen en gemeenten uit om in beweging te komen. Laat je niet verstarren tot bewegings5 loosheid omdat je niet wilt, kunt of durft te kiezen. Zoek en wandel in het spoor van Jezus. Dat kan van alles betekenen. Het kan de beginstap zijn om Jezus te aanvaarden als Heer en Redder. Het kan de vervolgstap zijn om je te laten dopen in zijn naam. Het kan de stap zijn om niet langer aan de zijlijn toe te kijken maar om je gaven, talenten en tijd aan de Heer en Zijn gemeente te geven door een stukje werk op je te nemen. Je kunt de stap zetten om je geloof meer uit te werken door praktisch naar anderen om te zien. Zeker nu we niet als Gemeente samen kunnen komen worden we uitgedaagd om te zoeken naar dat juiste spoor. Gemeente zijn betekend dat we door het Verlossingswerk van Jezus aan Hem en aan elkaar zijn verbonden. Eerlijk is eerlijk: dat verbonden zijn staat onder flinke druk in de huidige omstandigheden waarin social distancing de norm moet zijn. Het betekent echter niet dat we niet verbonden kunnen zijn! We zijn niet opgehouden met Gemeente van Jezus Christus te zijn. Sterker nog: het komt er nu op aan dat we samen laten zien wat het betekend om Gemeente te zijn door onze verantwoordelijkheid te nemen om die verbondenheid in Christus uit te werken. Er zijn diverse digitale zaken die aangeboden worden zoals diensten en studies maar het allerbelangrijkste is dat we elkaar vasthouden door in Jezus naam naar elkaar om te zien en samen het aangezicht van de Heer te zoeken. Ook binnen de huidige regels is het mogelijk om elkaar te bellen, een kaart te sturen en zelfs in kleine kring samen te komen om te praten, de Bijbelstudie te doen en te bidden. Laten we die mogelijkheden vooral benutten! In het spoor van Jezus treden kan op heel veel manieren maar begint met het zetten van een weloverwogen stap. Dat kan een kleine stap zijn, maar ook een heel grote. In alles klinkt door: Jezus roept ons hem te volgen, om in Zijn sporen te treden. Hoe wil jij dat in dit nieuwe jaar vorm gaan geven in je persoonlijk leven?

Fokko Stalman