Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Het is 1 januari 2022 en een paar minuten over twaalf. Het nieuwe jaar is zojuist begonnen en Evelien en ik hebben zojuist een toost op het nieuwe jaar uitgebracht. Buiten barst ondanks het verbod toch een mooie vuurwerkshow los en we besluiten naar buiten te gaan. Een behoorlijk deel van de buren staat ook op de straat. We lopen langs elkaar en brengen elkaar, uiteraard netjes op 1,5 meter, goede nieuwjaarswensen over. Ook de mensen die langs fietsen groeten ons met een joviaal uitgesproken; “de beste wensen!”.

Ik vind het altijd wat bijzondere woorden; “de beste wensen”
Want wat zeg je er nu eigenlijk mee? Dat je hoopt dat het mensen altijd voor de wind zal gaan in het nieuwe jaar? Dat ze gelukkig mogen zijn, geen ongelukken krijgen, niet ziek worden en dat iedere wens die ze hebben maar wordt vervuld? Als dat zo is dan is het maar een holle en lege wens. We weten allemaal dat elk mens in ieder jaar wel eens iets moeilijks overkomt. Sterker nog soms gebeuren er de meest verschrikkelijke dingen.

Ik denk aan de mensen die in 2001 Nieuwjaar vierden in Volendam.
Even na twaalf zal het ook daar vast vrolijk hebben geklonken; “de beste wensen” Een paar uur later waren er 14 mensen dood en meer dan 100 ernstig gewond bij die brand in café het Hemeltje.
Ik denk terug aan het begin van 2021. Toen we elkaar op dat moment het beste toewensten hoopten we vooral dat 2021 het jaar zou worden dat Corona mocht verdwijnen, dat niemand er meer ziek aan zou worden of zou sterven en we elkaar weer gewoon konden ontmoeten en knuffelen. Helaas was afgelopen jaar weer een jaar met lockdowns, moeite en zorgen en op moment van schrijven bevinden we ons in de (hopelijk) nadagen van de meeste recente lockdown.

Wat moet je aan het begin van een jaar met “de beste wensen”?
Maakt het uit dat er aan het begin van het jaar mensen zijn die je het beste wensen? Tegenspoed houden we er niet mee tegen. Het is natuurlijk mooi dat er iemand is die het beste met je voor heeft maar de persoon die

3

de wens uitspreekt heeft de omstandigheden niet in de hand en zal er niet voor kunnen zorgen dat “de beste wensen” ook daadwerkelijk waarheid worden. Hoewel de intenties goed zijn is het slechts een vage, menselijke hoop.

Ik vraag me af… .is er niets wezenlijkers te zeggen aan het begin van het nieuwe jaar? Iets wat niet slechts een vage menselijke hoop is?
En gelukkig is dat er wel degelijk! Wij Christenen hebben veel meer te bieden dan vage hoop en wensen die we toch niet kunnen vervullen.

Bij de apostel Paulus wordt dit mooi zichtbaar. Iedere brief die hij schrijft begint hij met een wens voor de gemeente of persoon die hij schrijft.
En dan niet een lege belofte van vage menselijke hoop op voorspoed en geluk maar een wens die ook daadwerkelijk hout snijdt. Hij brengt mensen bij de Heer Jezus en geeft hen een zegen mee.

Een zegen is dus niet een menselijke wens maar een gebed waarin we Gods genade, zorg en liefde uitspreken over iemand. Paulus gebruikt daarvoor vaak de volgende woorden:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Paulus verbindt de Griekse groet “Chairo” wat vreugde en geluk betekend met de typisch Joodse groet “Shalom” Shalom betekend vrede. En dan niet vrede in de zin van dat er geen ruzie is maar een algehele toestand van heelheid, volkomenheid en rust. Een diepe vrede in het hart.

De zegenwens van Paulus begint met genade. Genade is Gods spontane liefde in actie. Genade is datgene wat het Christelijk geloof anders maakt dan alle andere religies. Genade! Een woord wat we vaak horen, wat veel mensen ook erg mooi vinden en waar in liederen schitterend over gezongen wordt. Genade is zo uniek omdat het ons een diepe ontspanning in het leven met God kan geven. Anders dan in veel andere godsdiensten hoeven wij Gods gunst niet te verdienen en af te dwingen met allerlei manieren van offers en leefregels. God schenkt ons, dankzij het grote offer van Jezus, Zijn liefde. Leven met God hangt niet af van onze inspanningen maar van de grote inspanning van de Heer Jezus. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Gods onverdiende gunst die zondige mensen wil redden en ze tot kinderen van God maakt.

4

Deze genade roept op haar beurt de vrede op voor mensen die haar hebben aangenomen. Vrede is in deze groet zowel een staat, die van de verzoening met God, als een voorwaarde, de innerlijke overtuiging dat daarom alles in orde is. Wanneer je weet dat het tussen jou en God in orde is en wanneer je mag weten dat jij jezelf een geliefd kind van God mag noemen dan komt er vrede en vreugde het leven binnen. Deze vrede is niet als de reflectie van een onbewolkte hemel in de rustige wateren van een schilderachtig meer, maar de spleet van de rots waarin de Heer zijn kinderen verbergt wanneer de storm woedt. Of om het in andere woorden te zeggen: Vrede is de schuilplaats onder Gods vleugels. God die Zijn vleugelen uitspreidt en Zijn kinderen eronder laat schuilen en hen op die manier bewaart in tijden van gevaar.

De zegen die Paulus uitspreekt is geen vage menselijke wens dat er alleen maar fijne dingen mogen gebeuren. Paulus weet als geen ander dat ook in het leven van een gelovige moeilijke gebeurtenissen plaatsvinden.
De werkelijke zegen is dat Paulus heeft ontdekt dat hij er nooit alleen voor staat maar dat God altijd bij hem is om hem te helpen, te beschermen en kracht te geven. Daardoor ervaart Paulus een diepe vrede in alle omstandigheden en middels de zegenwens aan het begin van zijn brieven wil hij die waarheid, die belofte van God ook doorgeven aan zijn lezers en aan ons vandaag.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Door Gods genade mag je onder alle omstandigheden weten dat je veilig geborgen bent omdat God zelf over je leven waakt. Je bevindt zich in Zijn sterke Vader armen. Niet omdat jij dat verdiend hebt maar Jezus heeft je daar gebracht, het is pure genade. Ik bid dat die genade ook jouw de vrede geeft die alles te boven gaat en dat je er rust en vertrouwen uit mag putten in alles wat ook in dit nieuwe jaar op je weg komt.

Is er een mooiere manier om het jaar te beginnen?
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Fokko Stalman