Vervreemd van elkaar!

Toen we in januari van dit jaar een nieuw jaar begonnen, konden we niet bevroeden dat alles ondersteboven gegooid werd en de hele wereld in angst en eenzaamheid terecht zou komen. Het is wel gebeurd, en hoe! Een wereld vol onzekerheden en vervreemding. Dit geldt voor jong en oud.  Regels van de overheid volgen elkaar met de regelmaat van de klok op. Soms zijn de regels nog “vrijwillig”, maar verplichting is dichtbij! Vrijheden worden ons afgenomen en binnen de gezinnen heerst soms verdeeldheid over b.v. wel of niet testen enz. Steeds meer mensen raken in de knoei door onzekerheid over de waarde van eigen persoon, vanwege de onmacht zich met een ander emotioneel verbonden te voelen.  Op deze wijze wordt ons vermogen om lief te hebben vernietigd. Is dat de bedoeling van het rijk der “duisternis?” Zijn dit de aankondigen van de eindtijd, waar Gods Woord duidelijk over spreekt?  Mijn vrouw en ik lezen al een aantal weken uit de brieven van Paulus bij onze dagopeningen. Veel wat er nu gaande is reeds voorspeld en is aan het gebeuren. Waar is de liefde tot de waarheid? De leugengeest tiert welig op alle gebieden. Wij, als christenen, worden opgeroepen waakzaam te zijn en dicht bij de Here Jezus te blijven en bij Zijn Woord!!! Het is goed om bijv. 2 Thessalonicenzen 2:1-17 eens rustig te lezen en er stil bij te worden. Veel Schriftgedeelten zouden genoemd kunnen worden, maar soms is een kort stukje uit Gods Woord voldoende om in Zijn rust te komen en Zijn weg te bewandelen (Psalm 86:11-13).  Als gelovigen gaan we zware tijden tegemoet en alles zal anders zijn. Ook de kerstvieringen… Hoewel, de wereld is volop aan het inslaan om nog iets van kerst te maken, maar wel zonder de Here Jezus, Gods eigen Zoon! Er zal best veel kunstlicht zijn, maar waar is het LICHT? De gemeente gaat folders verspreiden, samen met de Pinkstergemeente. Een goede zaak. Een mooie vorm van samenwerking, maar ook meer nodig dan ooit!! Hierdoor gaat de vervreemding minder worden en samen getuigen van: “Daar is uit werelds duistere wolken, een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken …enz. (Johannes de Heer 593) 

Samen de eenheid in Christus bewaren en doen wat kan en nodig is.  Voor u als gemeente zal het nieuwe jaar beginnen met een nieuw voorgangersgezin. Ook dan zal er samengewerkt moeten worden wil het evangelie voortgang vinden (2 Thessalonicenzen 3:1,2).  

Ik denk dat het goed is dat de a.s. voorganger het stokje ‘overdenking’ gaat overnemen. Mijn bijdrage stopt met deze laatste regels en ik wens u allen Gods rijke zegen, gezegende Kerstdagen (in beperking), maar we zien uit naar de spoedige komst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.  Met Hem zullen we nooit meer vreemden voor/van elkaar zijn.  

Een groet van Wim en Derkje Kos.