Gods perspectief!

Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.(Openbaring 13:17 HSV) Alweer iets meer dan een jaar leven we in Nederland met het Coronavirus. In meer of in mindere mate wordt ons leven beïnvloed door de maatregelen die de overheid neemt om te proberen dit virus onder controle te krijgen. Van sommige maatregelen heb je niet zoveel last maar andere drukken een zwaar stempel op ons leven. Ook na een jaar kan ik bijvoorbeeld nog altijd niet wennen aan het afstand houden en ook het niet schudden van iemands hand wanneer je een ontmoeting hebt blijft voor mij een onnatuurlijk iets. Het is vreselijk als je maar heel beperkt bezoek mag ontvangen en daardoor steeds meer eenzaamheid ervaart en denk aan al die ondernemers die hun levenswerk zien afbrokkelen en inkomsten opdrogen. De verschillende lockdown perioden laten diepe sporen na in de samenleving en ook de Gemeente van Jezus Christus ervaart aan den lijve de pijn daarvan. De kern van ons Gemeente zijn is dat we samenkomen om te ontmoeten, te aanbidden en te leren en juist dat samenkomen is niet of maar beperkt mogelijk en de laatste keer uit volle borst samen aanbidden lijkt al een eeuwigheid geleden. Onlangs werden de hele strenge maatregelen iets versoepeld en krijgen we weer iets meer bewegingsruimte. Ruimte die we ook maar wat graag maximaal benutten en tegelijk blijft er dreiging. Cijfers schommelen heen en weer en elke keer weer wordt ons verteld over nieuwe, meer besmettelijke of dodelijke varianten van het virus. We zijn een samenleving die al meer dan een jaar onder hoogspanning staat en dat merk je. Waar afgelopen jaar werd opgeroepen om te zien naar elkaar en saamhorigheid hoogtij leek te vieren in ons land heersen nu diepe verdeeldheid en lijkt het weer als vanouds ieder voor zich. Ook ontstaat steeds meer twijfel over de correctheid van alle informatie die op

Ter Overdenking

ons af komt en de juistheid van de koers die gevaren wordt. Vanaf het begin van de Corona crisis werd er een duidelijke hoop gecommuniceerd: het vaccin! Wanneer het vaccin er zou zijn zou ook alles snel beter worden. Wanneer we maar eenmaal zouden kunnen beginnen te prikken zouden we snel ons oude leven weer kunnen oppakken. Nu is een injectie wel een dingetje. Je laat iemand anders toe om een bepaalde stof je lichaam in te brengen. Dat is iets waar je goed over na moet denken. Met het verstrekken van de brochure over inentingen afgelopen maand hebben we als raad ook gemeend om jullie stof tot nadenken te geven. Dat nadenken zul je zelf moeten doen, worstelend voor Gods aangezicht en de uitkomst zal bij eenieder van ons wellicht anders zijn. In sommige zaken kunnen en mogen we van mening verschillen. Het is ook een lastige afweging. Ikzelf worstel daar ook mee mag je rustig weten. Aan de ene kant mogen we vertrouwen op de kennis en kunde van de medische wetenschap en is ze een geschenk van God aan de mensheid en aan de andere kant blijven er vele terechte vragen hangen over de werking en veiligheid van een vaccin wat zo snel ontwikkeld is. Naast de ethische vragen wil ik bovenal iets anders aanstippen met betrekking tot Corona en vaccinatie. Steeds luider klinken er allerlei verhalen over Corona en de eindtijd. Achter de schermen is er volgens sommigen een wereldwijde (verdorven en duivel aanbiddende) elite die erop uit zou zijn om de mensheid te onderwerpen en te vernietigen. Corona is in de ogen van sommige mensen (ook christenen) een geplande en gecreëerde epidemie en de vaccinatie slechts een middel om de mensheid te onderwerpen of te verkleinen. Er zijn zelfs mensen die in het Coronavaccin het teken van het beest zien en de discussie over een vaccinatiepaspoort is daarvan dan het “bewijs” Persoonlijk heb ik moeite met die manier van denken. Sterker nog: volgens mij het is een kwestie van oude wijn in nieuwe zakken. Al zo lang als ik me kan herinneren gaan er verhalen over een “elite” die achter de schermen werkelijk aan de touwtjes trekt en middels allerlei middelen probeert de absolute macht naar zich toe te trekken en die de wereldbevolking wil vernietigen. Nu is het een Corona vaccin maar eerder waren het bijvoorbeeld condens strepen achter vliegtuigen die eigenlijk geen condens waren maar een ziekmakende stof die door de “elite” verspreid werd. Nu is het Bill Gates die als kwade genius wordt gezien maar ik heb dezelfde dingen eerder gehoord over bijvoorbeeld de Bilderberg groep, Hitler, Nicolas Sarkozy en Barack Obama. Belangrijker nog: het is theologische onzin. Om dergelijke beweringen te kunnen doen zul je Gods Woord behoorlijk creatief uit zijn verband moeten trekken en dat kan en mag niet de bedoeling zijn! Openbaring laat ons zien dat het Corona vaccin zoals het er nu ligt niet het teken van het beest kan zijn. De wereldgeschiedenis is namelijk nog niet op dat punt in de tijd aanbeland. In heel het boek Openbaring is nergens, maar dan ook echt nergens sprake van een verborgen “elite” die aan de touwtjes trekt maar van de antichrist die als wereldleider in alle openheid optreedt, de kerk actief en verschrikkelijk vervolgd, God lastert en door de meerderheid van de mensheid openlijk en ziekelijk wordt aanbeden. Zijn valse dienstknecht voert vervolgens een teken in wat op voorhoofd of rechterhand wordt aangebracht. De huidige situatie is (God dank) nog altijd (ver?) hiervan verwijderd. Alleen al technisch wordt het vaccin niet in de hand of in het voorhoofd maar doorgaans in linker of rechterbovenarm ingespoten. Ook een eventueel vaccinatiepaspoort of wat er maar op lijkt zal niet het teken van het beest zijn. Met betrekking tot vaccinatie is er op dit moment namelijk nog altijd sprake van een vrije keuze. Niemand wordt op dit moment verplicht om zich te laten vaccineren. Inderdaad kunnen er gevolgen komen voor mensen die ervoor kiezen om een vaccin niet te nemen maar er is vrijheid! In de situatie die Openbaring 13 beschrijft is er overduidelijk geen vrijheid. De valse profeet roept op tot aanbidding van het beest, doodt degene die dat niet wil en laat een merkteken zetten. Dat impliceert een situatie die gepaard gaat met dwang. Nogmaals; zover zijn we (God dank) nog niet in de tijd. Is er dan helemaal niets om je zorgen over te maken? Jazeker wel. We leven in bijzondere tijden en de wereld staat op vele manieren in brand. De huidige Corona crisis is daarvan slechts een uiting. Het stelt ons voor vragen over hoe we daarmee om moeten gaan en het al dan niet nemen van een vaccinatie is een afweging die ieder voor zich zal moeten nemen. Zoals in de brochure ook staat: doe dat in gebed en vraag de Heer om wijsheid. De ene zal dan God kunnen danken voor het vaccin en het blijmoedig aannemen terwijl de ander God dankt en het vaccin niet neemt. Dat verschil kan en mag er zijn en zegt niets over de kwaliteit van je geloof. Het niet nemen van het vaccin zal best gevolgen kunnen hebben. Er wordt in Europees verband gesproken over een soort vaccinatiepaspoort om reizen mogelijk te maken voor mensen die gevaccineerd zijn en ook in eigen land is er discussie of het mogelijk moet zijn om mensen die niet gevaccineerd zijn ergens geweigerd mogen worden. Een kwalijke zaak in mijn ogen. Iets waarin we een voorafschaduwing zien van de situatie die Openbaring beschrijft. Een pad waarvan ik hoop en bid dat ons land daarin niet mee zal gaan en de keuzevrijheid die we hebben niet met dergelijke vormen beperkt. Ook op andere gebieden zoals over de duur en impact van maatregelen en hoe de overheid momenteel omgaat met het recht van demonstratie om maar wat te noemen heb ik zorgen en zal er in mijn ogen een open en eerlijk debat moeten plaatsvinden. De huidige situatie is voor de wereld en voor de kerk een belangrijk signaal dat er niet veel nodig is om de toestand zoals beschreven in het Bijbelboek openbaring waarheid te laten worden. Maar als gelovige wil ik mijn broeders en zusters nu toch vooral oproepen om je geen angst te laten aanjagen door de omstandigheden in de wereld waarin we leven. Laat je niet leiden door angst en laat je ook niet meeslepen in allerlei sensatieverhalen (wie ze ook verkondigt) maar leef je leven in vertrouwen en afhankelijkheid van God en beoordeel de zaken biddend, op grond van Gods Woord en geleid door Zijn Heilige Geest.  Zoek en bewerk geen verdeeldheid, ga (verbaal) geweld uit de weg en dien elkaar in liefde en laten we zoals volgelingen van Christus Gods licht laten zien aan een wereld die op drift is. Laten we als gelovigen, in en door Christus die eensgezindheid en saamhorigheid van vorig jaar weer zoeken en hooghouden. Wemogen erop vertrouwen dat God alle zaken (ook deze pandemie) in Zijn hand heeft en dat Hij alles zal leiden naar Zijn plan!

Gods wijsheid en zegen toe gebeden.

Fokko Stalman,