Schuldhulpmaatje in Twenterand van start!

De eerste training voor de schuldhulpmaatjes is zaterdag 27 augustus 2011 van start gegaan in Twenterand. Een werkgroep vanuit het diaconale platform ( een overlegorgaan van de Twenterandse diaconieën) heeft samen met de mensen van het landelijke project Schuldhulpmaatje de voorbereiding gedaan om met 
schuldhulpmaatjes van start te kunnen gaan in Twenterand. (www.schuldhulpmaatje.nl ) 
Dit landelijk project is in inmiddels meer dan 30 gemeenten al succesvol van start gegaan. 
Vanuit Stichting Manna, die al een aantal jaren voedselpakketten verstrekt in Twenterand,  
kwam steeds vaker de vraag naar vrijwilligers die mensen met (veelal) financiële problemen structureel begeleiden. 
Het gaat dan niet alleen om de financiën op orde te brengen en te houden, maar ook om de wirwar van formulieren, 
brieven en dergelijke te ordenen en geordend te houden. Gebleken is dat na verleende hulp juist deze mensen vaak 
opnieuw in de problemen komen. Daarom is er voor hen langdurige vrijwillige of verplichte begeleiding nodig, 
maar de bestaande begeleiding via o.a. maatschappelijk werk, plaatselijke sociale dienst, de Stadsbank, 
BBR-regelaars (Budget Beheer Rekening), uitvoerders van de WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen) 
is voor een bepaalde categorie mensen ontoereikend. Bovendien kent een instelling als de Stadsbank vaak een wachttijd en lopen ook andere hulpverlenende instanties op hun tenen, waardoor de hulpverlening te traag verloopt en problemen alleen maar groter worden.” De vrijwilligers van schuldhulpmaatje werken in aanvulling op professionele hulpverleners. Daarvoor is samenwerking en goed overleg noodzakelijk. Om vrijwilliger te worden is een training nodig. Met het behaalde certificaat na de cursus kunnen vrijwilligers aan de slag om hulpvragers te ondersteunen. Aanmelding voor nieuwe vrijwilligers kan via de coördinator Jan Becker bootintwenterand@hotmail.com  of telefoon 0651070495 De vacature voor vrijwilligers is ook aan de vrijwilligersvacaturebank van Twenterand aangeboden. De werkgroep streeft naar ongeveer 40 schuldhulpmaatjes.