Zij geloven dat alle mensen bereikt moeten worden met Gods liefde.
Daarvoor hebben zij 4 pijlers:
Ontwikkelingshulp, Noodhulp bij rampen, Zending en evangelisatie en
Medische hulp.

MAF vliegt voor meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-
vliegtuigen wereldwijd.

Waarom MAF?
BETROUWBAAR: Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische
noodsituatie. Elk mensenleven telt!
HAALBAAR: Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar.
AFSTAND: Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen
of oerwoud.
TIJD: 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd
nodig om uit te rusten van de reis.
VEILIGHEID: De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de
weg risicovol.

Voor meer informatie zie: www.maf.nl