‘Kom en Zie viering’ met ‘Vrienden’ in Vroomshoop

Op zondagavond 24 april is er opnieuw een KOM & ZIE viering! Deze wordt gehouden
in de Baptistengemeente, Wingerd 10 te Vroomshoop. De dienst begint om 19.00 uur.
De groep ‘Chaverim’ zal meewerken aan de dienst.
Chaverim is het Hebreeuwse woord voor ‘Vrienden’. Al heel wat jaren werken Kees
Huigen en zijn muzikale vrienden, in wisselende samenstellingen mee in aan bijzondere
diensten (homecoming-en worship). Zij zingen voornamelijk Nederlandstalige liederen
en spelen op diverse instrumenten. Zij willen met hun muziek getuigen van Jezus
Christus en anderen bemoedigen!
De spreker van deze avond is voorganger Wietse van der Hoek uit Hoogeveen.
Na afloop van de viering is er koffie of thee. U/jij bent van harte welkom bij deze dienst.
Aanvang: 19.00 uur.