KOM & ZIE dienst

KOM&ZIE dienst met ‘Gemeenteband’ !

Op zondagavond 27 februari is er na enkele maanden opnieuw een KOM & ZIE viering!
Deze wordt gehouden in de Baptistengemeente, Wingerd 10 te Vroomshoop.
De dienst begint om 19.00 uur. De Gemeenteband zal meewerken aan deze dienst.
De ‘Gemeenteband’ is een enthousiaste groep gevormd door muzikale gemeenteleden
uit de Baptisten Gemeente Vroomshoop. Hun verlangen is, om de liefde van Jezus
Christus bekend te maken door middel van zang en muziek. De nummers die zij zullen
laten horen zullen bekende liederen zijn uit verschillende liedbundels, waaronder
Opwekking.
De spreker van deze avond is voorganger Fokko Stalman uit Vroomshoop.
Na afloop van de viering is er koffie of thee. U/jij bent van harte welkom bij deze dienst.
Aanvang: 19.00 uur.