Als kerk hebben wij de opdracht om het evangelie te verspreiden (Mattheüs 28:18-20). Deze taak en opdracht is aan de Evangelisatie Commissie (EC) toevertrouwd. Dit is ook direct het doel van de EC. Het werk van de EC is te verdelen in twee onderdelen:  diensten/activiteiten in de kerk en activiteiten buiten de kerk.

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen»: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Mattheüs 28:18-20