Als kerk hebben wij de opdracht om het evangelie te verspreiden (Mattheüs 28:18-20). Deze taak en opdracht is aan de Evangelisatie Commissie (EC) toevertrouwd. Dit is ook direct het doel van de EC. Het werk van de EC is te verdelen in twee onderdelen:  diensten/activiteiten in de kerk en activiteiten buiten de kerk.

Elke vierde zondag van de maand wordt er in de kerk een Evangelisatiedienst gehouden, meestal is het een avonddienst die om 19.00u begint. Diverse muziekgroepen en solisten werken mee aan deze diensten met daarbij een actueel en interessant thema voor bezoekers.

Twee maal per jaar (maart of april en oktober of november) zijn er ‘Crea-avonden’ die georganiseerd worden voor vrouwen uit Vroomshoop en omstreken.

Elk jaar staat de EC op de kerstmarkt in Vroomshoop met een stand om ook daar de boodschap van Jezus en het kruis te laten zien. We delen onder andere folders uit, een attentie voor de kinderen en brengen muziek. Hiernaast is de EC betrokken bij meer activiteiten organiseert het ook eenmalige acties. In het verleden zijn er bijvoorbeeld sing-inn avonden verzorgd op campings, is er een christelijke motorclub uitgenodigd, is er een braderie en een kerstmaaltijd georganiseerd en hebben we Kings-kids jeugd uitgenodigd voor een weekend.

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen»: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Mattheüs 28:18-20