Door twintig diaconieën uit Twenterand is in 2009 het Diaconaal Platform Twenterand
opgericht. Het gaat om de volgende diaconieën:

DEN HAM: Evangelische Gemeente Hebron; Gereformeerde Kerk (PKN);  Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) De Fontein; Hervormde Gemeente (PKN)

VRIEZENVEEN: Christengemeente 1LIFE; Ontmoetingskerk (PKN); Hervormde Gemeente (PKN) ;Hervormde Wijkgemeente Bijzondere Aard (PKN); Gereformeerde Gemeente ;Rooms-Katholieke Kerk H. Antonius Abt;   Hersteld Hervormde Gemeente; 

VROOMSHOOP: Baptisten Gemeente; Gemeente des Heeren; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Akker; Protestantse Gemeente (PKN); Rooms-Katholieke Kerk St. Willibrord; Pinkster Gemeente: de Roepstem

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK: Gereformeerde Kerk (PKN);Baptistengemeente; Hervormde Gemeente (PKN);Hersteld Hervormde Gemeente.

Het DPT is betrokken bij de oprichting van de volgende stichtingen:

  • Manna www.manna.nu Door middel van verschillende projecten steunt stichtingmManna inwoners van Twenterand die op (minder dan) bijstandsniveau moeten leven.

  • BOOT www.bootintwenterand.nl helpt inwoners van Twenterand met financiële problemen. De aanpak richt zich erop dat mensen met betrokken vrijwilligers leren hoe zij weer een financieel gezond leven kunnen leiden.

  • Het Lichtpunt-Twenterandwil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving voorkomen.

Daarnaast heeft het DPT geholpen bij het opzetten van St. Steunfondsvluchtelingenwerk Twenterand (SSVT)
Het doel van deze stichting is het bevorderen van het geestelijke en maatschappelijke welzijn van vluchtelingen door middel van financiële steun, speciaal in die gevallen waarin andere mogelijkheden problematisch zijn.

De stichting Leergeld (onafhankelijk van het DPT ontstaan) www.leergeld.nl/twenterand Het doel van stichting Leergeld is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.

Het Diaconaal Platform Twenterand is de plaats om informatie uit te wisselen, kennis te delen, mee te denken, ideeën in te brengen en elkaar te bemoedigen. Het gaat erom invulling te geven aan het begrip naastenliefde.
Het Platform is van Twenteranders en voor Twenteranders! Drie kernwoorden staan centraal: helpen, geven en delen. De hulp die geboden wordt, is ongeacht huidskleur, taal, religie of cultuur.
Deelname aan het platform betekent voor de Twenterandse diaconieën:

a. De vergaderlocatie, inclusief koffie en thee, wordt aangeboden door de diaconie die als gastheer optreedt.

b. Vakantietasjes. Eén van de deelnemende diaconieën wordt penvoerder van deze actie. Zij maakt een begroting en vraagt om een financiële bijdrage van alle leden van het DPT. Zij zorgt voor het benodigde aantal gevulde tasjes en overlegt met Stichting Manna over distributie.

c. Diaconale Zondag: Jaarlijks wordt het initiatief genomen tot een Diaconale Zondag rond de datum van Wereldarmoededag. De invulling is aan de kerken zelf. Er wordt wel een handreiking gedaan.

d. De vijf partners: Manna, BOOT, Lichtpunt-Twenterand, SSVT en Leergeld. Alle deelnemende diaconieën zeggen een jaarlijkse donatie toe aan elk van de genoemde schakels. Dat kan een vast bedrag zijn, een collecte en/of een actie.