De Stichting Cubamigos heeft tot doel om kleinschalige projecten, die op
Cuba zijn opgezet, materieel en financieel te ondersteunen. Dit onder andere door hulp te bieden aan kerken, voorgangers, gezinnen, gehandicapten en ouderen.

Sponsor voorganger-zendeling

De Stichting Cubamigos ondersteunt vanaf  het jaar 2000 voorgangers en zendelingen op Cuba die een gemeente of zendingspost willen opzetten.  Zij ontvangen voor een periode van 2 tot 4 jaar een bijdrage voor hun levensonderhoud, daarna wordt verwacht dat de gestichte gemeente hen zelf kan onderhouden.

Waarom is het belangrijk, dat voorgangers of zendelingen deze bijdrage ontvangen?
Het zendingswerk op Cuba vindt grotendeels vanuit plaatselijke gemeenten (huiskerkjes) plaats. Activiteiten door buitenlandse zendingsorganisatie zijn niet toegestaan en de ondersteuning vanuit deze organisaties is daarom meestal op het materiële vlak. De economische situatie op Cuba is echter van dien aard, dat het voor de kleine huiskerkjes meestal niet mogelijk is om zelf te
voorzien in het levensonderhoud van een voorganger, laat staan voor een zendeling die vanuit een gemeente uitgaat om een evangelisatiepost te stichten in een naburig dorp. Met het communistische systeem in Cuba is de combinatie van voorganger/zendeling en het werken voor de staat ook moeilijk met elkaar te verengingen.

Wij als gemeente ondersteunen drie voorgangers en één daarvan is een
voorganger die we al langer ondersteunen, omdat hij een visuele
handicap heeft. De andere voorgangers worden ondersteunt voor een
periode van twee tot vier jaar.

Meer info over Cubamigos kun je vinden op de site:
www.cubamigos.nl