Het aangrijpende levensverhaal van een hardnekkig scepticus die wilde bewijzen dat de opstanding van Jezus Christus een mythe is.

Josh McDowell schrijft: ‘Ik groeide op in een boerengezin waar pa bijna altijd dronken was en ma vaak door hem geslagen werd. Zelf werd ik door onze knecht regelmatig misbruikt. Ik had geen hoop en geen doel in mijn leven. Liefde kende ik niet. God bestond voor mij niet. Totdat ik een groepje studenten ontmoette…’

Hij vond dat groepje maar een “christelijk kliekje” en maakt er een spottende grap mee. Maar daar raken ze niet door van hun stuk, er ontstaat contact en Josh gaat de uitdaging aan te bewijzen dat Jezus Christus niet lichamelijk uit dood opgestaan is. Hij maakt ernst met zijn onderzoek, maar het omgekeerde gebeurde: hij wordt overtuigd dat Jezus Christus inderdaad lichamelijk opgestaan is uit de dood.

Josh schrijft: ‘Het vuur van een nieuw leven in Christus bleef steeds branden in mijn binnenste. Dominee Logan bleef mijn mentor en onderwees me in de basisbeginselen van het christelijk geloof. Daarbij kwam onvermijdelijk het onderwerp van vergeving ter sprake en ik wist dat ik daar werk van moest maken.’

Na veel innerlijke strijd lukt het hem om de daders te vergeven. Hij schrijft:

‘Maar iets dat sterker was dan haat had mijn hart veroverd. …Er was vrede in mijn hart. Een vrede zoals ik nooit eerder ervaren had. In gehoorzaamheid aan Gods opdracht had ik de keuze gemaakt een vijand te vergeven, en nu had ik die blijvende, volle vrede waarvan de Bijbel zegt dat het alle begrip te boven gaat’.

Josh McDowell; Zoektocht van een scepticus ISBN: 9789492234223 Uitgever: Grace Publishing House (klein boekje van 64 pagina’s)