Een huis stort in als het op een verkeerd fundament gebouwd is (Mat.7:24)

De kerngedachte van het boek is afgebeeld in een piramide.
Het probleem in onze tijd is dat de piramide op de kop gezet wordt: sociale media en internet wordt tot het fundament van de samenleving gemaakt.

Het eerste deel van dit boek belicht drie tendensen van het informatietijdperk die ons onwijs maken: te veel, te snel, te veel om ons ‘ik’ gericht.
Het tweede deel geeft een ‘informatie-dieet’, een Bijbels model dat
bevorderlijk is voor wijsheid en geestelijke gezondheid.

Van elke laag een keuze uit één van de vele citaten die vetgedrukt staan in het boek:
– We begrijpen niet alles in de Schrift, maar door Gods genade begrijpen we wel veel. Wat we ervan begrijpen wordt het fundament van ons leven, onze enige troost in leven en sterven.
– In een wereld die gericht is op het heden, waarin wijsheid verschrompelt tot wat onmiddellijk relevant is, verbreedt de gemeente je horizon.
De natuur is een instrument dat ons Gods heerlijkheid versterkt laat zien. Het negeren van dit goede geschenk van de schepping is dwaasheid, en ook het vernietigen ervan.
Boeken brengen ons kennis bij, helpen ons verbanden tussen vakgebieden te leggen en openen de wereld voor ons.
Schoonheid brengt onze ziel tot rust in een rumoerige en vermoeiende wereld.
– Wees niet benauwd om de meeste dingen online te missen. Het merendeel kun je prima missen, want dat wordt toch snel weer vergeten.

De Piramide van Wijsheid; Brett McCracken ISBN 9789492941459