Een boodschap van overvloed;

Citaat uit het voorwoord:

Er zijn niet alleen mensen die vastzitten achter prikkeldraad of gevangenisdeuren. Er zijn ook mensen die vastzitten in allerlei zonden en hartstochten, die gevangenen zijn van verkeerde filosofieën, van omstandigheden, van zichzelf en hun eigen ‘ik’. Misschien bent u ook wel zo’n gevangene. Ik bid dat dit boekje u zal helpen, uw leven om Jezus’ wil te verliezen, zodat u het weer terug zult krijgen. Of we nu fatsoenlijke of onfatsoenlijke zondaren zijn, we hebben allemaal de Here Jezus nodig. Hij heeft ons lief. Liefde in overvloed. Wat een geweldige boodschap….

Enkele citaten uit het boekje

Zo was het toen ik zo vergeefs tegen mijn zonden vocht. Ik begon mezelf te analyseren om te vinden, waar het verkeerd was gegaan. Toen las ik: “de Geest doorzoekt alle dingen” (1Kor.2:10). Het was net als bij een dokter: je hoeft de diagnose niet zelf te stellen, dat doet de dokter wel. Je vertelt hem alleen wat voelt en waar je pijn hebt, en de dokter zal het uitvinden. Zo doorzoekt de Geest alle

God wil u en mij als materiaal in Zijn handen ontvangen, zoals de pottenbakker het leem. Het gaat om een ter beschikking stellen van ons

leven. Dat is een verregaande beslissing, die velen van ons te ver gaat. We hebben nog wel belangstelling, maar gaat het zoals je soms voor een mooie etalage staat. Je bent niet van plan de prijs te betalen. 

We zijn misschien wel vroom en christelijk, maar het “ik” is nog altijd op de troon. We houden van “ik’. En dan zegt de Bijbel: “Heb God lief boven alles”. Dan is er sprake van je leven verliezen om Jezus’ wil. Dat betekent overgave. Jezus wordt de kapitein van je schip. Alles wat we bezitten ga je bezien, zoals een vrachtschipper zijn vrachtbagage ziet. De bagage is niet van hem; hij moet het afleveren waar de eigenaar het hebben

Het is ónze opdracht om onze lading geheel aan de Eigenaar over te geven. Hij die alles geeft vraagt ook alles! Het is de Heilige Geest die onze ogen open kan doen. Wordt vervuld door Gods Geest! Dan zie je wat een rijkdom er is, en hoe veilig we kunnen zijn. Dat betekent: je leven te behouden doordat je het verliezen Zullen we bidden? ‘Dank U Here, dat U alles van ons wilt hebben om ons alles te geven. Dank U Heilige Geest, dat U onze ogen opent, zodat we zien hoe rijk we zijn in de Here. Dank U Heer Jezus, dat U alles hebt volbracht aan het kruis, en dat U zo arm bent geworden om ons zo rijk te

Halleluja, wat een Heiland! Amen

Het boekje is alleen nog 2e hands te verkrijgen; of mogelijk via een bibliotheek of te leen.

Bij Trans World Radio kan een USB-stick Corrie ten Boom besteld worden. https://www.twr.nl/download-en-bestellen/

Ook kunt u ze beluisteren via soundcloud, via deze link:

https://soundcloud.com/search?q=corrie%20ten%20boom%20deel