Anderen tevoorschijn luisteren..

Goede gesprekken zijn te vergelijken twee dansers die in goed samenspel over de dansvloer glijden. Af en toe maken ze wel eens een misstap, botsen ze even tegen elkaar op of verliezen ze hier en daar hun evenwicht, trappen ze zelfs een keer op elkaars tenen, maar ze vangen elkaar op en bewegen samen verder. Als men in een gesprek niet op de ander afgestemd is en niet luistert kunnen de gesprekken vergeleken worden met knok- of worstel- partijen.

In het boek staan adviezen hoe men op storing in de communicatie kan reageren.

– De inhoud van dit boek heeft in een groot aantal informele gesprekken, trainingen en coachingsgesprekken haar waarde bewezen. Wie zich de inhoud eigen maakt, merkt dat gesprekken vaker aan diepgang winnen: doordat anders geluisterd wordt, gaan gesprekspartners zich anders uiten.

Een interessant boek. Geen eenvoudig leesboek maar een studieboek.

Te zien als hulpverlening om de Bijbelse richtlijn praktisch toe te passen:

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. (Jac.1:19)

Bert Bakker; Anderen tevoorschijn luisteren. Uitg.Ekklesia  ISBN 9789075569667