Anderen tevoorschijn luisteren - Bert Bakker

Waarom Bert Bakker dit boek geschreven heeft:
– Dit boek is geschreven voor lezers die vaker en beter dan nu al het geval is in gesprekken gastvrij ruimte maken voor anderen. Voor mensen die verlangen naar vaker diepgang in hun gesprekken.
– Mijn hoop is dat dit boek u helpt om vaker en beter te doen wat God naar ons allemaal toe doet: gastvrij present en betrokken zijn, respectvol ruimte maken voor wie we zijn en ons helpen om te worden wie we mogen en kunnen zijn.

Nog een citaat:
– Goede gesprekken zijn te vergelijken met twee dansers die in goed samenspel over de dansvloer glijden. Af en toe maken ze wel eens een misstap, botsen ze even tegen elkaar op of verliezen ze hier en daar hun evenwicht, trappen ze zelfs een keer op elkaars tenen, maar ze vangen elkaar op en bewegen samen verder. Als men in een gesprek niet op de ander afgestemd is en niet luistert kunnen de gesprekken vergeleken worden met knok- of worstel- partijen.

In het boek staan adviezen hoe men op storing in de communicatie kan reageren.
Door goed luisteren gaan gesprekspartners zich anders uiten en leert men elkaar beter zien als schepsels van God.
Een interessant boek. Geen eenvoudig leesboek maar een studieboek. Te zien als hulpverlening om de Bijbelse richtlijn praktisch toe te passen: Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. (Jac.1:19)

Bert Bakker; Anderen tevoorschijn luisteren.
Uitg.Ekklesia ISBN 9789075569667