Woensdag 21 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. Het thema van de avond zal zijn: elkaar … AANVAARDEN! …,

zoals boven de deur van de kerkzaal staat aangegeven. Het is de bedoeling elke maand een ‘werkwoord’ te behandelen en daar met elkaar over in gesprek te gaan. Elke zus is van harte welkom in het jeugdhonk. Aanvang: 19.45 uur.

Graag vooraf opgeven bij Anny i.v.m. de corona maatregelen.

Haar tel.nr. is 0546-642939.

SHALOM, Marian, aanspreekpunt ZIJ