En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes 1:14

Decemberperikelen

Bijna het is weer december. De tijd van het jaar die draait om feest, gezelligheid, lekker eten en cadeaus. Een tijd dat we uitpakken! We pakken uit met uitbundige versieringen in en om het huis, culinaire hoogstandjes op de feestelijk gedekte tafels tijdens het kerstdiner, maar eerst mogen we begin december letterlijk uitpakken als we een cadeautje krijgen van Sinterklaas.
Voor veel mensen ziet zo de decembermaand eruit maar God zij dank is er voor ons Christenen iets anders en iets veel beters! Wij vieren de komst van Gods grote geschenk: Jezus Christus!

God is liefde en nergens zie je dat beter dan in Jezus Christus. In de Adventsperiode bereiden we ons erop voor en met Kerst mogen we uitbundig Gods geschenk van liefde vieren! En wat een bijzonder geschenk geeft God aan ons! Hij schenkt Zichzelf! In Jezus komt God zelf naar de wereld die Hij heeft gemaakt. Klein en kwetsbaar als een baby. Zo klein en tegelijk zo groots, zo wonderlijk.

In Jezus zien we dat God naast ons mensen komt staan. Mensen die dwalend over de wereld hun eigen weg kiezen, mensen die verre van volmaakt zijn, mensen die fouten maken, mensen die lijden, mensen die worstelen. God blijft niet in Zijn volmaakte hemel zitten toekijken naar de rommel die we ervan maken in ons leven maar stelt zich kwetsbaar op en komt in Jezus naast mensen staan. Hij trekt met ons op, liefdevol, ondersteunend en richting gevend.
Jezus loopt naast de worstelende mens en wil hen leiden naar Gods nieuwe wereld van vrede en liefde. In Jezus nodigt God ons mensen uit om met Hem mee te wandelen omdat Hij iets geweldigs voor ons heeft voorbereid. Uiteindelijk zal die liefde voor jou en mij ertoe leiden dat Jezus zelfs Zijn leven daarvoor geeft.
Die liefde heb ik als mens zo nodig. Een God die mij niet afwijst omdat ik niet heilig genoeg ben maar naast me komt staan, me helpt in mijn worsteling, mij niet veroordeelt maar in mijn plaats het oordeel draagt zodat ik vrij kan zijn. Een God die mij wil leren wat Zijn weg is, me oppakt als ik struikel, me opzoekt als ik dreig af te dwalen en uiteindelijk mij thuisbrengt bij Zichzelf. Dat is Gods geschenk van liefde, daar gaat het om met Kerst. Jezus staat centraal in de decembermaand. Gods geschenk, ook voor jou. Heb je het al uitgepakt?

Een gezegend Kerstfeest gewenst

Fokko