Update!

Beste broeders en zusters,

 Vanmiddag

hebben we als raad opnieuw overleg gehad n.a.v. de laatste ontwikkelingen en diverse vragen die de laatste uren op ons afkomen. Ook hebben we vandaag gesproken met mensen van andere kerken én met voorgangers. N.a.v. die gesprekken, het feit dat andere kerken en verenigingen alle activiteiten annuleren en met name om duidelijkheid te creëren voor iedereen hebben we vanmiddag als raad besloten alle activiteiten te annuleren voor de periode vanaf nu t/m 20 mei 2020. Dit geldt voor diensten, Bijbelstudies, Clubs, vergaderingen en bidstond (dus echt alles...). Een aantal mensen en voorgangers zijn door ons reeds geïnformeerd en die staan achter dit besluit, hoewel we dit wel 'met pijn in het hart' hebben besloten. We hopen dan ook op begrip van jullie allen en met name jullie gebed voor de wereld waarin we leven en de huidige situatie! maar zoals aangegeven zullen we per dag de ontwikkelingen moeten (blijven) volgen. Dit blijkt ook uit een recente mail vanuit de gemeente Twenterand. Deze brief is als bijlage aan deze mail toegevoegd ter informatie. Via onze website https://www.baptistenvroomshoop.nl/ proberen we ook mensen te informeren, maar hierbij ook de oproep om dit bekend te maken aan mensen in jullie omgeving die niet via mail, Facebook of website op de hoogte kunnen worden gehouden. 

Met vriendelijke groet namens de raad,


Freddy

Secretaris Baptistengemeente Vroomshoop