Update! 16-12-2020

Beste broeders en zusters,

Op 15 december hebben we als raad opnieuw een extra overleg gehad n.a.v. de lockdown waar we als land in zijn terechtgekomen en hebben gesproken en nagedacht hoe we daar als Gemeente wijs mee om moeten gaan.

We realiseren ons dat de meningen hierover ook in onze Gemeente verschillen en dat tegen elk besluit dat we nemen argumenten zijn om het anders te kunnen of moeten doen, maar we hebben de besluiten weloverwogen en naar eer en geweten genomen.

Gezien de druk op de zorg en nog steeds oplopende besmettingen in onze omgeving die ook gemeenteleden en naaste familie hard raken hebben we met pijn in ons hart, met grote tegenzin en tegen ons gevoel in, toch besloten de komende vijf weken geen fysieke diensten en activiteiten te houden in de kerk.

Hiermee willen we als Gemeente:

– solidair zijn aan de zorg waar momenteel een enorme (en nog steeds toenemende) druk op staat door overvolle ziekenhuizen en IC’s;

– onze verantwoordelijkheid nemen voor de broeders en zusters die onder ons dak komen en daarbij geen mogelijke bron van besmetting zijn; 

– lijden we mee met de maatschappij waar iedereen te maken heeft met persoonlijke beperkingen en tegenslagen;

– willen we naar buiten toe het getuigenis uitdragen dat we, ondanks onze uitzonderingspositie als kerk, wel midden in de samenleving staan en er ook bij gebaat zijn dat het virus snel onder controle komt, want we willen niets liever dan zonder beperkingen samenkomen én weer samen zingen tot eer van Hem!

– door middel van online samenkomsten het Woord van God laten blijven klinken in Vroomshoop en deze wereld, juist nu dat zo nodig is!

– gelijke mogelijkheden bieden voor alle broeders en zusters d.m.v. online diensten, want met de naderende bijzondere diensten als Kerst, bevestiging, intrede en start van onze nieuwe voorganger zouden we wekelijks vele broeders en zusters moeten teleurstellen door keuzes te maken wie wel of niet naar de dienst kan komen;

Dat betekent concreet het volgende:

– we gaan over op het (vooraf opnemen en) uitzenden van online diensten via ons eigen YouTube kanaal (1 dienst per zondag). Sprekers zoveel mogelijk volgens ons jaarschema en muzikale medewerking door verschillende gemeenteleden;

– de bevestigings- en intrededienst van ds. Stalman op 3 januari zullen worden verplaatst naar een later te bepalen datum;

– ds. Stalman begint wel gewoon op 1 januari met de werkzaamheden in onze Gemeente, meer info over hoe en wat volgt nog wel de komende tijd;

– overige activiteiten liggen ook de komende vijf weken stil: van Broederkring tot alle kinder- en jeugdwerk en van bidstond en Bijbelstudies tot ZIJ;

– abonneer je op ons YouTube kanaal een deel dit met anderen, zodat we het Woord en ons getuigenis ook op die manier verspreiden.

Tot slot: We beseffen ons dat dit een heel ingrijpend besluit is, maar zien ook dat de meeste kerken hiervoor hebben gekozen en dat sterkt ons in de keuze die we hebben gemaakt.

We willen jullie allemaal met klem vragen om de komende weken nog meer om te zien naar onze medebroeders en zusters, juist nu is dat meer dan ooit nodig!

Laten we in alles wat er gebeurt ons oog op onze Here Jezus gericht houden, want Hij zorgt voor ons en houdt ons én deze wereld in Zijn Hand!

met vriendelijke groet namens de raad,

Freddy.

Secretaris Baptistengemeente Vroomshoop,