De broederkring komt bijeen op elke derde donderdag van de maand om 19:30 uur.

De Broederkring heeft als doel:
Mee te werken aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God door middel van onderlinge verbondenheid, saamhorigheid, bemoediging en opbouw en als  verantwoordelijkheidsdragers in gezin, gemeente en samenleving. Tijdens de avond wordt een interessant thema besproken waarbij opvallend openhartige gesprekken plaatsvinden; hierdoor worden o.a. de wederzijdse banden en het vertrouwen versterkt.

Verslag Broederkring donderdag 21 november 2019

Thema:          Aan de vruchten kent men de boom – en de gemeente (Openb.2:1-7)

De voorzitter vroeg na het lezen: “Heeft iemand een vraag of opmerking?” Genoemd werden: – de liefde van Christus tonen, – verkeerde ideeën afwijzen De gesprekken kwamen weer volop aan gang en er waren persoonlijke openlijke getuigenissen. Hier alleen een aantal punten met Bijbelse verwijzingen:

▪ Wat is liefde? God is liefde en gerechtigheid; Hij wijst niemand af maar corrigeert wel. Liefde is meer dan werken; we kunnen die zien in de Heere Jezus en wat het Hem kostte.

▪ Elk mens heeft aandacht en liefde nodig. Ieder heeft zijn eigen problemen, beschadigingen en tekortkomingen. Als men als kind niet geleerd heeft aan een ander te geven is het in het latere leven moeilijker en voelt men zich door anderen in de steek gelaten. (Luc.6:36-38)

▪ Het gaat om een relatie met de Geest van Jezus. (Joh.15:1-5) Hoe brengen we dat in praktijk als onze karakters moeilijk met elkaar overweg kunnen en we geneigd zijn langs elkaar te lopen. We moeten steeds weer terug naar de Bron (Joh.13:12).

▪ De druk van de (digitale) wereld is groot. Een echtpaar krijgt verbaasd te horen: ‘hoe houdt u het samen 54 jaar uit?’; het antwoord is: ‘liefde zoekt zichzelf niet’ (1Kor.13:5)..

▪ Het verkeerde afwijzen betekent niet, ‘met het vingertje wijzen’, maar samen met de zondaar op weg gaan naar Jezus. Zich afvragen: ‘wat zet mij in beweging om te gaan met een dwalende broeder’. (Jer.2:2) Door genade zijn we behouden (Ef.2:5)

▪ Werken van de gemeente moeten uit liefde en in relatie met Jezus Christus gedaan worden, anders wordt de kandelaar (de Geest van God) weggenomen. (Openb.2:5) De Heere Jezus waarschuwt voor werken vanuit een verkeerde bron (Mat.7:22)

▪ ‘Wat adem ik uit’ Wij mogen Gods heiligheid uitademen. Wie komen de mensen tegen als ze mij zien of ontmoeten? Is dat de vrucht van de Geest? (Gal5:22) Zien zij Christus in ons?

Veel Bijbelteksten zeggen ons: ga met jezelf aan het werk (Joh.13:35)

▪ Wij kunnen teleurgesteld zijn in God, doordat we Hem niet kunnen doorgronden met onze menselijke verstand. (2Kor.12:9)

▪ Zonde belijden hersteld de relatie met God en de mens. Dat lezen we bij David, de man naar Gods hart (2Sam.12:13)

▪ Ezechiël 3:18 wijst op onze verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we in de tijd die ons nog gegeven wordt mensen bereiken met Jezus Christus?

▪ Alle 7 brieven in Openbaring bevatten waarschuwingen voor de huidige gemeentes. De brief aan Laodicea waarschuwt bijvoorbeeld tegen de wereldse liberalisatie en democratie.

▪ Een belangrijke taak: bidden voor de gemeente, het Lichaam van Christus. Laten we beseffen dat zonder geestelijke strijd geen overwinning behaald kan worden. (Ef.6:10-20)

▪ Psalm 23 De stok van de herder weert roofdieren (1Sam.17:35); zijn staf geeft aanwijzing en strijkt om wonden te verzorgen. Zo worden wij beschermt tegen boze machten door het bloed van de Heere Jezus en wijst en vertroost Zijn Woord ons.

▪ Laten we niet verzuimen elkaar te bemoedigen in de gemeente en dankbaar zijn voor het vele goede: – mensen die vanuit de wereld in de gemeente komen en dat ‘warmer’ ervaren dan de vleselijke familie; – veel jongeren die er komen; – evangelisatie o.a. op de kerstmarkt enz. Het was weer een broederlijke avond, daar mogen dankbaar voor zijn.

Close Menu