Lichtinslag

Lichtinslag
Lichtinslag is het bloedstollende, waargebeurde verhaal van een Bijbels
archeologe die ontdekt hoe reëel de geestelijke wereld is – en hoe gevaarlijk.
Op zoek naar de waarheid achter de Bijbel geeft wetenschapper Jennifer
Guetta leiding aan opgravingen in Israël. Dan ontmoet ze een kabbaliste die haar fascinerende informatie belooft. Maar de vrouw die zo warm en liefdevol leek, blijkt duistere kanten te hebben. Al snel worden Jennifer en haar man
aangevallen door een levensgevaarlijke bovennatuurlijke macht. Wie of wat kan hen redden? In deze diepe duisternis begint een zoektocht die tot een
adembenemende ontdekking leidt.


Een citaat:
Na alles wat wij meegemaakt hadden, kenden we de liefde van Jezus uit de
eerste hand. Als we om ons heen naar de kerk keken, zagen we echter
verdeeldheid en pijn. Wat was er met Jezus’ liefde gebeurd? En waarom
hadden de mensen niet in de gaten dat ze tegen een gemeenschappelijke
vijand streden? Misschien was het wel de grootste en belangrijkste tactiek
van de duivel om verdeeldheid te zaaien tussen de joden en de kerk, en de
Boek bespreking gelovigen onderling. Als al Gods kinderen tegen elkaar streden, zouden ze de duivel met rust laten. Huilend las ik het laatste gebed van Jesjoea in Johannes 17, toen Hij tijdens het laatste Avondmaal bad dat zijn discipelen en zijn toekomstige volgelingen één zouden zijn en elkaar lief zouden hebben. Ik voelde hoe zijn hart gebroken was over zijn eigen volk. Ik wilde hen zo graag vertellen dat het niet om de juiste theologie of rituelen draaide, maar om een relatie met Jesjoea. Het gaat erom dat we de Schepper leren kennen en met Hem  communiceren.

Jennefer Guetta; Lichtinslag ISBN 9789 9490 4897 55 Uitg.Arrows