Moderne wetenschap in de bijbel!

In het voorwoord schrijft de auteur (bioloog drs Hobrink): De Bijbel is geen handboek voor moderne natuurwetenschappen en is ook niet geschreven om ons natuurkunde, biologie of sterrenkunde te leren. Het is een boek dat ons vertelt over de relatie tussen God en mensen. Toch is er geen enkel ander boek uit de oudheid waarin zoveel wetenschappelijk verantwoorde beweringen staan als in de Bijbel. Het joodse en christelijke geloof zijn verweven met een overvloed aan objectieve en controleerbare feiten, op historisch en natuurwetenschappelijk gebied. Pas in de twintigste eeuw zijn we erachter gekomen hoe wetenschappelijk verantwoord al die feiten zijn. Als christen hoef je je niet in allerlei bochten te wringen om de geloofwaardigheid van de Bijbel te verdedigen. Integendeel, het enige wat je moet doen, is de details in de wetenschap en in de Bijbel nauwkeurig bestuderen. Dan blijkt dat Boek in veel gevallen 3.500 jaar op de wetenschap vooruit te lopen. De wetenschappelijke feiten in de Bijbel worden slechts terloops vermeld. Logisch, want het is immers een geestelijk boek. Een boek dat gericht is op de omgang met God. Des te opmerkelijker is het dat zoveel van die feiten getuigen van een diep wetenschappelijk inzicht. En als zelfs zulke terloopse opmerkingen waar en belangrijk zijn voor ons lichamelijk welzijn, hoe belangrijk moet dan wel de essentiële, geestelijke boodschap zijn…! Dan heeft het iets te ver tellen wat belangrijk is voor je eeuwige welzijn. Dan zul je een keus moeten maken. Moderne Wetenschap in de Bijbel Tot nu toe zijn er honderden boeken geschreven over de geestelijke betekenis van de wetten in de Bijbel. En al die betekenissen blijven onverminderd van kracht. Maar het boek dat u nu in handen hebt, wil een accent leggen op de wetenschappelijke feiten in de Bijbel. Ik heb niet geschreven om het bestaan van God of de foutloosheid van de Bijbel te bewijzen, maar om u deelgenoot te maken van mijn verwondering over dat merkwaardige Boek. Een Boek vol feiten die de mensen in de oudheid absoluut niet konden weten. Naarmate onze kennis toeneemt, zullen er, verwacht ik, nog tientallen andere feiten ontdekt worden waaruit blijkt dat de Bijbel feitelijk ‘door God Zelf is geschreven’. Ik houd mij van harte aanbevolen om zulke aanvullende feiten van de lezers te ontvangen:

B. Hobrink, p/a Uitgeverij Gideon, Dorpsweg 3,4223 NA, Hoornaar, Nederland. Hobrink, Moderne Wetenschap in de Bijbel ISBN 978906067901