Ds. Piet Passchier verzorgt ook na de zomervakantie de gemeentelijke Bijbelstudie op de woensdagavond van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur (incl. korte koffie/thee pauze).

Hieronder alvast de data voor de even woensdagavonden na de zomervakantie:

4 sep. – 18 sep. – 2 okt. – 16 okt. – 30 okt. – 13 nov. – 27 nov. en 11 dec.

Allen van harte uitgenodigd om deze Bijbelstudies met ons mee te maken!

Alvast een korte inleiding op het thema door ds. Passchier:

“De vier weergaven van het evangelie van Jezus Christus”.

Ik heb dit thema uitgewerkt voor studies in gemeenten en bijbelstudieweken. Ik merk dat mensen hier veel aan hebben. God heeft vier heel verschillende mensen, met een verschillend karakter, met verschillende gaven en talenten en met een verschillende afkomst willen gebruiken om het leven van zijn Zoon op aarde weer te geven. Zij hebben ook elk hun eigen invalshoek wat betreft de bediening van Jezus Christus. Zo legt Mattheüs de nadruk op Jezus de Koning. Marcus op Jezus de Dienstknecht. Lucas op Jezus de Mensenzoon. En Johannes op Jezus de Zoon van God. Vier heel verschillende kanten van het leven van Jezus. Vier verschillende kleuren, die samen een vierkleurendruk van het leven van Jezus en zijn bediening maken. Allen hartelijk welkom!

Jullie gastheer aan de tafel, Piet Passchier

Close Menu